Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pierwszy raz o tym, że profesor Jażdżewski mieszkał, badał i pisał na terenie dzisiejszego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego - dowiedziałem się tuż po utworzeniu Parku w 1995 roku od historyka i regionalisty Józefa Kazimierza Wroniszewskiego (1925 – 2013).  Konrad Jażdżewski urodził się 23 listopada 1908 r. w Kluczborku na Górnym Śląsku. Maturę zdał w 1926 r. w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prehistorii pod kierunkiem swego mistrza - profesora Józefa Kostrzewskiego.

    Wielokrotnie prowadząc badania terenowe, polegające miedzy innymi na wywiadach bezpośrednich z mieszkańcami wsi nadpilicznych, często słyszałem: „a czterdzieści lat temu chodził też taki Pan i wypytywał ludzi o zwyczaje i obrzędy, interesował się strojem, kapliczkami, budownictwem i w ogóle wszystkim co dawniej ze wsią było związane”

W bieżącym roku kontynuowano prace związane z badaniami nad rozmieszczeniem i czynną ochroną orzesznicy leszczynowej w Sulejowskim PK.
W tym celu w rejonie Koła, jesienią 2021r przeszukiwano siedliska charakterystyczne dla tego gatunku, szukając śladów obecności tego bardzo skrytego gryzonia (gniazd, śladów żerowania, wypluwek sów itp.).

   Niedawno minęła dziewiąta rocznica śmierci profesora Konrada Rudnickiego, wybitnego naukowca, intelektualisty i człowieka głębokiej wiary. Konrad Rudnicki często mawiał: „Urodziłem się wprawdzie w Warszawie, ale wychowałem w Sulejowie. Prócz Krakowa z żadnym innym miejscem nie jestem tak związany jak z Sulejowem. Sulejów to dla mnie znacznie coś więcej niż rodzinna tradycja”.

Włodzimierz Koperkiewicz był niestrudzonym badaczem dziejów regionu opoczyńskiego, skarbnicą wiedzy o swojej małej ojczyźnie.

 10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. Jeże to małe, naziemne ssaki, które żerują głównie w nocy. Charakterystyczną cechą jeża jest kolczasty grzbiet. Kolce te są prążkowane naprzemiennie w kolorach białym i czarnym. Jeż ma ich na ciele około pięciu tysięcy.

Jakub Tomanek (1902 – 1975), profesor nauk leśnych, botanik, specjalista meteorologii. Urodził się w Smardzewicach nad Pilicą, do końca życia zawsze podkreślał swe pochodzenie i folklorystyczne przywiązanie do swej „małej ojczyzny”.

Jerzy Stanisław Aleksandrowicz to kolejna wielka postać polskiej i światowej nauki związana w dzieciństwie i młodości z nadpiliczem. Profesor Aleksandrowicz urodził się 2 sierpnia 1886 roku w Stoczkach, pow. opoczyński (tuż przy granicy SPK), był synem Bronisława - leśnika leśnictwa Błogie i wnukiem Jerzego Aleksandrowicza – profesora botaniki w Szkole Głównej, założyciela ogrodu botanicznego w Warszawie. W 1904 roku rozpoczął studia przyrodnicze w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Naukę kontynuował w Zurychu, a studia uzupełniające odbył w Monachium, Heidelbergu, Paryżu i Jenie. Stopień dr filozofii uzyskał w Zurychu w 1909 r. 

Profesor Seweryn Dziubałtowski urodził się 31 grudnia 1883 roku w Smardzewicach, zm. 23 sierpnia 1944 w Warszawie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 Roślina objęta w Polsce od 1983 roku ścisłą ochroną gatunkową. Umieszczona jest na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia V), w Czerwonej księdze  roślin województwa łódzkiego (2012) w grupie gatunków krytycznie zagrożonych (kategoria zagrożenia CR).