Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę 15 stycznia 2022 roku w Gminnym Domu Kultury w Żarnowie odbyły się obchody 25. lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału w Żarnowie - połączone z podsumowaniem "roku turystycznego 2021".

Aleja, a właściwie szpaler - składa się z 58 drzew wierzb białych (Salix alba) i jest położona w południowej części otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, nieopodal jego granic. 

16 styczna obchodzimy Światowy Dzień Śniegu.

  Śnieg to opad atmosferyczny zbudowany z kryształków lodu, przyjmujących przeważnie kształt sześcioramiennych gwiazdek, które po połączeniu ze sobą tworzą tzw. płatki śniegu. Śnieg po zgromadzeniu się na ziemi tworzy pokrywę śnieżną o porowatej strukturze. Śnieg tworzą pojedyncze płatki, a życie takiego płatka rozpoczyna się wysoko w chmurach. Po pierwsze – by powstała śnieżynka potrzebna jest nie tylko woda i niska temperatura, ale także jądro kondensacji.

Jan Ślusarczyk urodził się 20 listopada 1903 roku w Bąkowej Górze - tu i w pobliskich Masłowicach pobierał nauki w szkole powszechnej. W latach 1919 -1921 pracował jako kancelista w Urzędzie Gminy w Strzelcach. Po zdaniu matury i odbyciu służby wojskowej wstąpił do Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Następnie studjuje rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1933-1939). W czasie okupacji przebywa często w rodzinnej Bąkowej Górze - gdzie w 1942 roku rzeźbi figury świętych Piotra i Pawła - które znajdują się do dziś w niszach frontowych elewacji kościoła (załaczone zdjęcia).

   Tradycja ochrony przyrody w Polsce sięga X wieku, kiedy pojawiały się pierwsze dekrety dotyczące chronienia niektórych gatunków zwierząt i roślin, przez następne stulecia rozumienie przyrody i podejście do jej ochrony ewoluowało. Za czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto chronić nadmiernie wyniszczane lasy, natomiast Zygmunt III stanął w obronie zagrożonych wyginięciem turów.

    W Sulejowie (Sulejowski Park Krajobrazowy) od kilku lat prowadzone są prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej miasta, obejmujące między innymi rewitalizację Placu Straży, udrażnianie i stabilizację koryta Pilicy, tworzenie miejsc turystyczno – wypoczynkowych wzdłuż rzeki Pilicy oraz budowę kładki pieszo – rowerowej łączącej prawy i lewy brzeg Pilicy.

Dotarła do nas smutna wiadomość - w nocy 27/28 grudnia 2021 roku w wieku 98 lat zmarła ppłk dr n. med. Halina Kępińska–Bazylewicz ps. „Kora”, żołnierz Związku Walki Zbrojnej–Armii Krajowej, łączniczka, sanitariuszka, więziona i torturowana przez gestapo, więzień polityczny PRL, dr nauk medycznych, piotrkowianka, przyjaciel naszej firmy.  Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci !

   Zima…jedni ją lubią, inni nienawidzą. Zima budzi skrajne emocje ale tak czy siak potrafi być piękna i chyba wszyscy czasami tęsknimy za zimą ze śniegiem i lekkim mrozem .Termin kalendarzowej zimy jest stały i przypada na 22 grudnia.

Na zaproszenie organizatorów jarmarku Bożonarodzeniowego w Przedborzu, w dniu 19 grudnia pracownicy Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotowali stoisko, na którym odwiedzający mogli wykonać świąteczne dekoracje przy użyciu prostych narzędzi z materiałów naturalnych.

W miniony weekend odbyło się po raz czwarty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie, w grudniu prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym. Podczas liczenia w 2015 roku oceniono liczebność populacji zimującej w Europie na około 20 000 os. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej (a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy). Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska, ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego. Liczba łabędzi czarnodziobych przebywających w grudniu w Polsce wzrasta - w latach 2018–2020 było to odpowiednio 700, 1200, 1280 i 1321 os. Należy zaznaczyć, że obecnie panujące warunki atmosferyczne na pewno będą miały istotny wpływ na ilość przebywających w tym roku w Polsce łabędzi czarnodziobych.