Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Kumak nizinny w Sulejowskim PK występuje zaledwie w kilku miejscach, a w obszarze Natura 2000 Dolinie Środkowej Pilicy w jednym. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy zajmuje ok. 20% Sulejowskiego PK.

W miejscowości Kolonia Ręczno w pasie przydrożnym drogi do Majkowic, jest zlokalizowany pomnik przyrody, grupa 12 głowiastych wierzb o obwodzie 236-443 cm. Drzewa lata świetności mają już za sobą, są wiekowe, częściowo wypróchniałe, kilka z nich wypadło. W związku z tym zaistniała konieczność nasadzenia drzew młodych, które zastąpią te które są w złej kondycji.

Muchołówki to małe ptaki z rzędu wróblowych należące do rodziny muchołówkowatych. W Polsce występują cztery gatunki muchołówek są to: muchołówka szara, muchołówka mała, muchołówka żałobna i muchołówka białoszyja. Obecnie do rodziny muchołówkowatych jest przypisanych, więcej gatunków, które wcześniej należały do rodziny drozdowatych, ale żaden z nich w nazwie rodzajowej nie ma przedrostka „muchołówka”. Wszystkie cztery gatunki muchołówek, które spotykamy w naszym kraju są gatunkami u nas lęgowymi oraz można je spotkać w woj. łódzkim.

W dniu 29 kwietnia 2022 odbyło się oddanie po remoncie ścieżki edukacyjno-historycznej "Śladami oddziału majora Hubala" w Spalskim Parku Krajobrazowym. Oddanie ścieżki połączone było z rajdem dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Poświętne. W rajdzie uczestniczyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Punktem zbornym i początkiem rajdu był przystanek nr 1 ścieżki w Dębie przy leśniczówce  - to tu dotarł w listopadzie 1939 roku Oddział Hubala i nawiązał kontakt z leśniczym Eugeniuszem Wróblewskim.

W ostatnich dniach na Zalewie Sulejowskim pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zamontowali  oznaczenia stref, w których dozwolony jest ruch motorowodny.

Strefy zostały wytyczone żółtymi bojami, których w sumie zamotowano 10. Mapy stref – tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalewu. Strefy ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala_614.pdf

Dzisiaj, w rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” dołączył na wieczną służbę do Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego pułkownik Marian Zach – zmarł dziś nad ranem, 30 kwietnia 2022 roku w wieku 94 lat. Wspaniały Człowiek, wielki Patriota, do końca oddany Ojczyźnie. Wielki przyjaciel ZPKWŁ – Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele wspaniałych projektów. 

We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 odbył się (w wersji on-line) etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Test składał się z 45 pytań nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”.
W etapie wojewódzkim konkursu wzięły udział najlepsze drużyny, wyłonione na etapie "parkowym", reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera i objęty dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W finale wziął udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

 

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach tego święta zorganizowanych w  Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

 Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia na całym świecie. Wydarzenie ma na celu promocję ochrony środowiska oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Pierwszy Dzień Ziemi odbył się 22 kwietnia 1970 roku z inicjatywy Gaylorda Nelsona. Wydarzenie zapoczątkowało wiele zmian w obszarze ochrony środowiska, m.in. ochrony zagrożonych gatunków. W latach 90. XX wieku Dzień Ziemi zyskał globalny charakter mobilizując nawet 200 mln ludzi w 141 państwach.

   Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO, m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe.