Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Dziki bez czarny (Sambucus nigra L.)  - to roślina od wieków znana i ceniona przez naszych przodków. Roślinie przypisywano duże właściwości lecznicze oraz znaczenie magiczne - wierząc, że krzew ten jest siedliskiem demonów i diabła. W naszej tradycji ludowej funkcjonowało wiele zwyczajów i rytuałów związanych z postepowaniem człowieka względem tej rośliny. W Europie dziki bez określano mianem „chłopskiej apteczki” lub „apteczki Pana Boga”.

W dniach od 16 maja do 06 czerwca został odnowiony przez pracowników Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Przedborzu należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego pomnik Króla Kazimierza Wielkiego w Żeleźnicy. Pomnik został wybudowany w 1998 roku w celu upamiętnienia samego Króla jak i historii związanej z opisanym przez Janka z Czarnkowa wypadkiem Kazimierza Wielkiego podczas polowania we wsi Żelazne Nogi dzisiejsza Żeleźnica.

5 czerwca na rynku miasta Przedborza odbył się festyn poświęcony Dniu Dziecka. Organizatorem imprezy były władze samorządowe miasta przy współpracy z placówkami oświatowymi, kołami gospodyń, miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. klubami seniora i przedstawicielami ZPKWŁ.

W dniu 6 czerwca 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał XXV Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Tryb. , ZPKWŁ OT Nadpilicznych PK był partnerem tego wydarzenia.

Za nami kolejna odsłona rajdu rowerowego "Po Przedborskim Parku Krajobrazowym". Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Przedborzu, opiekunowie szkolni oraz pracownicy parku. Celem naszej wyprawy był rezerwat torfowiskowy Piskorzeniec. Podczas rajdu zorganizowano kilka przystanków edukacyjnych, podczas których: prezentowano walory Przedborskiego Parku Krajobrazowego, przedstawiano cele oraz zasady funkcjonowania różnych form ochrony przyrody oraz zachęcano do uprawiania różnych form kwalifikowanej turystyki poznawczej.

W dniu 27.05.2022 r.  odbył się w Żarnowie kolejny w tym roku Piknik Województwa Łódzkiego.

  27 maja przypada 34 rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Obszar Parku położony jest na terenie województw:  łódzkiego i świętokrzyskiego, rozpościera się od doliny Czarnej Włoszczowskiej na południu po północną część Pasma Przedborsko-Małogoskiego. PPK wraz z Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym i Spalskim Parkiem Krajobrazowym tworzą Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, który z kolei wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

22 maja z inicjatywy ONZ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Z tej okazji we wszystkich regionach świata organizowane są różnego rodzaju wydarzenia podkreślające wagę należytej ochrony zasobów różnorodności biologicznej.

 21 maja przypada Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

W dniu 15.05.2022 r. w Sulejowie na terenie Opactwa Cystersów odbył się piknik województwa łódzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.