Nauka

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
  1. Piotr Wypych - Ocena i analiza wdrażania Planu Ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.(na przykładzie gmin związanych terytorialnie ze Zbiornikiem Sulejowskim). Politechnika Łódzka 2010
  2. Zbigniew Kołudzki, Piotr Wypych - Turystyka na obszarach Natura 2000 w Dolinie Środkowej Pilicy. Referat naukowy do Konferencji "Turystyka w obszarach NATURA 2000". Uniwersytet Rzeszowski 2007

    Pliki do pobrania po uzyskaniu zgody Dyrektora ZNPK w siedzibie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.

  3. Jan K. Kowalczyk, Tadeusz Kurzac, Bogusław Soszyński - Nowe stanowiska interesujących gatunków żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie łódzkim
  4. Bogusław Soszyński - Plan ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego - Zasady ochrony fauny - Owady
  5. Paweł Urbaniak, Radosław Dałkowski, Justyna Stachniuk, Marta Sobczak - Badania fizyko - chemiczne wód powierzchniowych Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Sprawozdania z obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2003, 2008 i 2009.

    Sprawozdania dostępne w biurze Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

pdfNowe stanowiska interesujących gatunków żądłówek Hymenoptera Aculeata w regionie łódzkim.pdf265.92 KB

pdfZasady ochrony fauny - Owady.pdf990.56 KB