Tydzień fotografii w OT NPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ostatnim tygodniu września i pierwszych dniach października odbył się „Tydzień fotografii w oddziale NPK”. „Tydzień fotografii” to zespół warsztatów stacjonarnych i terenowych związanych z sztuką i nauką fotografii dla dzieci i młodzieży.

Mimo niesprzyjającej pogody zajęcia odbyły się min.: z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 z Piotrkowa Trybunalskiego, z dziećmi ze SP w Przygłowie, SP nr 10 z Piotrkowa Trybunalskiego. Oprócz zajęć z fotografii pracownicy OT NPK prowadzili z gośćmi zajęcia edukacyjne.