Piknik Rodzinny w Przedborzu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego kolejny raz uczestniczyli w "Pikniku Rodzinnym", imprezie plenerowej zorganizowanej przez Urząd Miejski w Przedborzu. Swoje stoiska przygotowały organizacje i instytucje działające na terenie gminy oraz zaproszeni goście. Miejscem wydarzenie był rynek miejski. Na scenie prezentowano programy artystyczne przygotowane przez artystów i lokalną społeczność.

Dla odwiedzających stoisko Przedborskiego Parku Krajobrazowego przygotowano publikacje ZPKWŁ, materiały edukacyjne oraz gry i zabawy. Największą popularnością cieszyło się "koło fortuny", w którym należało wylosować i odpowiedzieć na pytanie w jednej z następujących kategorii: formy ochrony przyrody, kultura, historia, zwierzęta, rośliny oraz niewiadoma. Nowością na stoisku była gra polegająca na odpowiednim dopasowaniu ptaka do jednej budki lęgowej spośród 6 sześciu wystawionych. Gra łączy w sobie  kilka elementów edukacyjnych z zakresu: rozpoznawania gatunków i biologii ptaków, konstrukcji budek lęgowych oraz ochrony awifauny. Każda osoba, która brała udział w przygotowanych przez nas aktywnościach, mogła liczyć na prezent w postaci drzewka lub publikacji ZPKWŁ.