Rezerwat "Jaksonek" w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rezerwat florystyczny utworzony w 1984 roku, o powierzchni 27 ha w celu ochrony naturalnego stanowiska rośliny - reliktu polodowcowego - zimozioła północnego /Linnaea borealis/. W 1989 roku rezerwat został powiększony do 79,69 ha. Obiekt jest położony na terenie gminy Aleksandrów w powiecie piotrkowskim, w „sercu” Sulejowskiego PK. Rezerwat jest cennym obiektem ilustrującym zróżnicowanie gleby, zbiorowisk roślinnych, zaczynając od doliny Pilicy, poprzez terasę nad zalewową i stok doliny po krawędź i wysoczyznę.

Występuje tutaj 5 zespołów leśnych: fitocenozy dąbrowy świetlistej, grąd kontynentalny w strefie krawędziowej, bór mieszany sosnowo-dębowy na zboczu doliny, u podnóża przeważają fitocenozy boru sosnowego świeżego, miejscami występuje bór sosnowy suchy. Można tutaj znaleźć sosny o oryginalnym pokroju pnia, często podwójne i potrójne zrosty. Najokazalsze drzewa osiągają ok. 300 cm w obwodzie. Najcenniejszym przedmiotem ochrony w rezerwacie jest zimoziół północny, drugą rzadką rośliną występującą w rezerwacie jest przytulia okrągłolistna /Galium rotundifolium/. Inicjatorem powstania rezerwatu Jaksonek był prof. dr hab. Józef Krzysztof Kurowski. Tekst i zdjęcia: PW.