Pierwsze stwierdzenie bernikli białolicej w Spalskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Bernikla białolica to gatunek dużego ptaka wodnego z podrodziny gęsi, która jest gatunkiem nielicznie przelotnym w Polsce. Gniazduje głównie na arktycznych wyspach i wybrzeżach. Gatunek ten w naszym kraju częściej jest spotykany na północy oraz na zachodzie kraju zwłaszcza w Parku Narodowym Ujście Warty. W woj. łódzkim jest gatunkiem rzadkim jednak regularnie przelotnym i tu również zdecydowanie częściej jest obserwowana na północy oraz w rejonie Zb. Jeziorsko. Zwykle można ją spotkać w miejscach, gdzie koncentrują się duże stada gęsi. W woj. łódzkim takie koncentracje tworzą się w dolinach Neru, Bzury, Słudwii i Przysowy oraz w okolicy Zb. Jeziorsko w pozostałej części gęsi widywane są znacznie rzadziej. Gatunek ten jest umieszczony w książce Rzadkie ptaki Ziemi Łódzkiej.

Co ciekawe gatunek ten dawniej był dużo rzadziej obserwowany niż obecnie a jego coraz częstsze i liczniejsze spotkania związane są ze wzrostem liczebności tego gatunku oraz poszerzeniem areału lęgowego w kierunku południowo-zachodnim kolonizując północną część Morza Bałtyckiego (ciekawe czy kiedyś zacznie gniazdować również nad naszym wybrzeżem). W Spalskim Parku Krajobrazowym mimo jego położenia w dolinie dużej rzeki gęsi zatrzymują się bardzo rzadko i w bardzo małych ilościach. Dlatego podczas dzisiejszego prowadzonego monitoringu ornitologicznego w dolinie Pilicy byłem bardzo miło zaskoczony widokiem stada ponad 200 gęsi żerujących na tutejszych łąkach. Nigdy wcześniej takie stadko żerujących ptaków mi się tutaj nie trafiło. Kolejną niespodzianką była właśnie pojedyncza bernikla białolica w tym stadzie. Pogoda dzisiaj jednak nie sprzyjała robieniu zdjęć, ale jakieś dokumentacyjne zdjęcie udało się zrobić nie płosząc ptaków. W stadzie tym dominowały gęsi tundrowe, było również ok. 40 gęsi białoczelny i kilka gęgaw. Dotychczas gatunek ten nie był stwierdzony na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego, więc jest to nowy gatunek dla tego terenu.