Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Idea Światowego Dnia Ziemi narodziła się w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 1970 r. i była jednym z pierwszych społecznych oddolnych ruchów, które zapoczątkowały głos w światowej dyskusji zwracający uwagę na miażdżący wpływ ekspansywnej gospodarki człowieka na środowisko przyrodnicze. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

 Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia na całym świecie. Wydarzenie ma na celu promocję ochrony środowiska oraz szerzenie wiedzy ekologicznej. Pierwszy Dzień Ziemi odbył się 22 kwietnia 1970 roku z inicjatywy Gaylorda Nelsona. Wydarzenie zapoczątkowało wiele zmian w obszarze ochrony środowiska, m.in. ochrony zagrożonych gatunków. W latach 90. XX wieku Dzień Ziemi zyskał globalny charakter mobilizując nawet 200 mln ludzi w 141 państwach.

W dniu 17 kwietnia 2022 roku zaskoczyła nas wiadomość o śmierci IWONY LEŚNIEWICZ – wieloletniej Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, przyjaciółki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, inicjatorki rozlicznych przedsięwzięć wspomagających i chroniących przyrodę. Za swą działalność odznaczona była Srebrną (1995) i Złotą (2000) Odznaką Honorową LOP, Srebrnym (2003) i Złotym Krzyżem Zasługi (2008) oraz dwukrotnie Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 i 2017).

Cześć Jej pamięci !

Pracownicy ZPKWŁ - Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego składają serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie.

* * *

Pogrzeb Iwony Leśniewicz odbędzie się w sobotę 23.04.2022. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w kościele pw. NSPJ na Widoku w Skierniewicach (ul. Wyszyńskiego 12).

13 kwietnia obyły się obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu. W tej wyjątkowej uroczystości wzięło udział zacne i liczne grono gości. W obchodach uczestniczył Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego. Na uroczystości nie zabrakło włodarza miasta Pana Pawła Osiewały Prezydenta Sieradza, przedstawicieli Rady Miasta Sieradza, przedstawiciela kuratorium oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli z Sieradza i powiatu sieradzkiego oraz emerytowanych pracowników szkoły. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych, jako instytucja od wielu lat współpracująca ze szkołą także gościł w tej wyjątkowej uroczystości.

   Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO, m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zwrócenie uwagi społeczeństw na problemy dotykające dziedzictwo kulturowe.

Wielkanoc 2022

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego informuje o czasowym zakazie wstępu do położonego w Przedborskim Parku Krajobrazowym rezerwatu Bukowa Góra. Zakaz wpowadzono na podstawie zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedbórz.

W dniu 9 kwietnia 2022 r. w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentanci 22 szkół ponadpodstawowych stanęli do rywalizacji w okręgowym etapie XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Punktualnie o godzinie 1000, 49 uczniów z województwa łódzkiego (5 uczestników reprezentowało miasto Łódź), przystąpiło do pierwszej części egzaminu, jaką był test składający się z 50 pytań.
Poziom przygotowania uczestników był wysoki i wyrównany - o zakwalifikowaniu się do części ustnej zadecydowała dogrywka, w której dokonano selekcji 12 najlepiej przygotowanych uczniów.

W trakcie przerwy miedzy eliminacjami pisemnymi a ustnymi uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelekcji Zastępcy dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Katarzyny Krakowskiej nt. „Osobliwości przyrodnicze województwa łódzkiego”.

W minionym 2021 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego , w ramach projektu Re:Generacja dekada odbudowy siedlisk 2021 - 2030 zgłosił do realizacji 2 projekty na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Za realizację projektu odpowiedzialna jest organizacja UNEP/GRID-Warszawa  - ustanowiona 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Prowadzony przez nią projekt ma na celu wybór siedlisk, które z punktu widzenia partnerów projektu są cenne i zagrożone.

7 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bobrów – data wybrana celowo, albowiem jest to dzień urodzin Dorothy Richards, amerykańskiej badaczki tych niesamowitych zwierząt. Bóbr europejski (Castor fiber) jest największym polskim gryzoniem, o czym świadczą silnie wykształcone, stale rosnące siekacze.