Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Już w najbliższą niedzielę zapraszamy Państwa do Ogrodu Botanicznego w Łodzi na Majówkę z przyrodniczymi atrakcjami. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych jak i starszych. Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego promować będziemy projekt "Zazieleniamy łódzkie", gdzie mogą Państwo w ramach konkursów wygrać drzewa i krzewy. W tym roku spotkanie z nami odbywać się będzie z ptasimi ciekawostkami i zagadkami. Zarpaszamy serdecznie! Impreza odbywać się będzie w centralnej części Ogrodu.


Planowany harmonogram wydarzenia:
11.00 - 11.45 - koncert zespołu „To właśnie my” - muzyka rozrywkowa
12.00 - 12.20 - konkurs botaniczny
12.20 - 13.00 - Zumba na scenie - VeraSport
13.00 - 13.45 - występy młodzieży z Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
14.00 - 15.00 - koncert zespołu „Medley Group” - muzyka rozrywkowa
15.15 - 16.00 - występy młodzieży z Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
16.00 - 16.20 - pokaz Tai Chi
17.00 - 18.00 - koncert kwartetu smyczkowego „Brilliant String Quartet”Planowane atrakcje poza sceną:

  21 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju ). Obchodzone corocznie święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada roku 2001.

Już w najbliższą sobotę 21 maja 2022 r. odbędzie się jubileuszowy X Rajd pieszo-rowerowy "Rowerem i pieszo Wzniesienia Łódzkie cieszą", którego organizatorem jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza.

W dniu 15.05.2022 r. w Sulejowie na terenie Opactwa Cystersów odbył się piknik województwa łódzkiego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.

13 maja 2022 r. odbył się w Cielądzu (pow. Rawa Mazowiecka) kolejny piknik rodzinny, towarzyszący Rozmowom w Łódzkiem. Scenerią był urokliwy park podworski z licznymi drzewami i pięknym, rozległym stawem. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentowany był przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze Skierniewic.

W dniu 13 maja 2022 r. odbył się 1 Szkolny Rajd Pieszo-Rowerowy „Tęgie mięśnie – tęgi umysł”. Rajd zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Niesułkowie wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Łodzi. W rajdzie uczestniczyli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, łącznie około 200 osób na trasie rowerowej i w 3 grupach pieszych. Rajd rozpoczęliśmy rozgrzewką przy rytmach skocznej muzyki, był prawdziwy start i meta co dodawało tylko pozytywnej energii.

   Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone jest nieprzerwanie od 2002 roku, ma promować polską przyrodę i dbałość o środowisko, ale też przypominać, że warto zachować od zapomnienia ważne osoby, chwile i miejsca. Zapoczątkował je w 2002 roku redaktor radiowej Jedynki, prowadzący Ekoradio Andrzej Zalewski.

   Światowy Dzień Ptaków Wędrownych obchodzony jest od 2006 roku i ustanowiony został przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Motorem do ustanowienia takiego święta była potrzeba zwrócenia uwagi na problem ochrony ptaków nie tylko w krajach, w których one się rozmnażają i zimują, ale również w tych, przez które odbywają wędrówki.

Kumak nizinny w Sulejowskim PK występuje zaledwie w kilku miejscach, a w obszarze Natura 2000 Dolinie Środkowej Pilicy w jednym. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy zajmuje ok. 20% Sulejowskiego PK.

W miejscowości Kolonia Ręczno w pasie przydrożnym drogi do Majkowic, jest zlokalizowany pomnik przyrody, grupa 12 głowiastych wierzb o obwodzie 236-443 cm. Drzewa lata świetności mają już za sobą, są wiekowe, częściowo wypróchniałe, kilka z nich wypadło. W związku z tym zaistniała konieczność nasadzenia drzew młodych, które zastąpią te które są w złej kondycji.