Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

6 marca 2022  w Spale odbył się X Bieg Tropem Wilczym, zorganizowany ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami Biegu były Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała, gmina Inowłódz, COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Całośc imprezy koordynował Pan Andrzej Choromański z Domu  Leśników i Drzewiarzy w Spale.

W myśl art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody na obrzeżach lub w pobliżu parku krajobrazowego, organ sprawujący nadzór nad tą formą ochrony przyrody umieszcza tablice informujące o nazwie parku krajobrazowego (tzw. tablice urzędowe). Oznakowanie pełni funkcję nie tylko informacyjno-urzędową, ale ponadto przyczynia się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów poprzez wzrost świadomości osób wkraczających na tereny parków krajobrazowych.

Wraz z nadejściem sezonu lęgowego ptaków w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Oddziale Terenowym  Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przygotowano budki lęgowe.

W ramach współpracy z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpiliśmy do prac związanych z  ochroną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego podjęto starania, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie rez. Jeleń. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na niezarastaniu stanowiska przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Pierwsze prace zostały wykonane latem 2019 roku i polegały na wykoszeniu terenu objętego działaniami ochronnymi. Pierwsze wykoszenie było dość ciężkie ze względu na znaczne zagęszczenie trzciny, powtórne wykaszanie tego terenu było znacznie lżejsze i szybsze. Kolejne prace przeprowadzono późną jesienią  2019 roku kiedy wycięto krzewy oraz wykoszono całość torfowiska. W roku 2019 po przeprowadzonym tylko wykaszaniu stwierdziliśmy 6 pędów kwitnących czarcikęsika Kluka (w latach wcześniejszych było to maksymalnie 5 pędów a zdarzało się, że nie stwierdzano kwitnących już pędów).

     Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2014 roku , aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory. Celem wydarzenia jest podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej.

Koniec zimy to doskonały czas na wieszanie budek lęgowych, do czego serdecznie Państwa namawiamy. My także włączamy się w tą coroczną akcję i tym razem, prócz budek lęgowych najbardziej popularnych, czyli typu A i A1, postanowiliśmy przygotować i powiesić budki dla pustułek. Wytypowaliśmy 4 miejsca, gdzie spotykane były pustułkim, w tym jedno - na wieży Kościoła w Lipce, gdzie pustułki miały swoje miejsce lęgowe, a obecnie trwa remont i pustułki nie bedą miały możliwości dostać się do starego gniazda. Stąd właśnie pomysł, żeby im pomóc.

W minioną niedzielę odbyły się uroczyste obchody 159 rocznicy Powstania Styczniowego. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich powstanie to związane jest z bitwą pod Dobrą, która odbyła się 24 lutego 1863 roku. Kolejne bitwy i potyczki Powstania Styczniowego rozegrały się także we wrześniu 1863 r. pod Wolą Cyrusową, pod Skoszewami, na grobli pod Dobieszkowem oraz pod Byszewami.

26 lutego 2021r. odbył się Jubileuszowy 60. Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „Dobra” zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej. Dodatkowo w tym roku, w związku z jubileuszem, do wsparcia i pomocy w organizację rajdu włączyły się: Gmina Stryków, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Rajd został zorganizowany na dwóch trasach: pieszej, mającej dwa warianty, krótszą i dłuższą oraz rowerowej.

I Pieszy Rajd Szlakiem Pamięci Żołnierzy AK i KWP - „Od Mierzyna do Żerechowy” zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Trójrzecze Nad Pilicą Luciążą i Czarną” z okazji 80 rocznicy utworzenia Armii Krajowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W dniu 24 lutego 2022 r. w Spale odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza majaca za podstawowy cel uzgodnienie Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadlesnictwa Spała na lata 2022-2032 oraz akceptację Programu Ochrony Przyrody i Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko przyrodnicze. Według naszej oceny sporządzony plan nie ma negatywnych skutków oddziaływania na środowisko przyrodnicze Spalskiego Parku Krajobrazowego. (Tekst i zdjęcia PW)