Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 29 kwietnia 2022 odbyło się oddanie po remoncie ścieżki edukacyjno-historycznej "Śladami oddziału majora Hubala" w Spalskim Parku Krajobrazowym. Oddanie ścieżki połączone było z rajdem dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Poświętne. W rajdzie uczestniczyli również pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Punktem zbornym i początkiem rajdu był przystanek nr 1 ścieżki w Dębie przy leśniczówce  - to tu dotarł w listopadzie 1939 roku Oddział Hubala i nawiązał kontakt z leśniczym Eugeniuszem Wróblewskim.

W ostatnich dniach na Zalewie Sulejowskim pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zamontowali  oznaczenia stref, w których dozwolony jest ruch motorowodny.

Strefy zostały wytyczone żółtymi bojami, których w sumie zamotowano 10. Mapy stref – tablice informacyjne,  zostały zamontowane w marinach a także w punktach informacyjnych wokół zalewu. Strefy ustawiono zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego https://bip.lodzkie.pl/files/sejmik/uchwaly/uchwala_614.pdf

W minioną sobotę 30 kwietnia 2022r. w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie zorganizowano piknik dla uchodźców z Ukrainy. Na piknik zaproszony został także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który przygotował stoisko o tematyce ptasiej. Nie brakowało gier i zabaw dotyczących ptaków śpiewających, czy zagadek o sowach. Na najmłodszych czekały budki dla ptaków i związane z nimi zagadki oraz ptasie memory, jak się okazało wiele nazw ptaków brzmi tak samo po ukraińsku.

Dzisiaj, w rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” dołączył na wieczną służbę do Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego pułkownik Marian Zach – zmarł dziś nad ranem, 30 kwietnia 2022 roku w wieku 94 lat. Wspaniały Człowiek, wielki Patriota, do końca oddany Ojczyźnie. Wielki przyjaciel ZPKWŁ – Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zrealizowaliśmy wspólnie wiele wspaniałych projektów. 

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach zapraszamy do udziału w rajdzie “Rowerem nad Wartą – wiosna 2022”. Trasa rajdu liczy ok. 50 km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Na zakończenie przewidziano ognisko z kiełbaskami na terenie Pałacu w Pstrokoniach. Zapisy w GOKiS Zapolice.

            Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZPKWŁ dzień 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

  1. Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu.
  2. Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
    i w Przedborzu.
  3. Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi.
  4. Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi.

            Dzień 2 maja 2022 roku dla Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach jest dniem roboczym.

We wtorek, 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00 odbył się (w wersji on-line) etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Test składał się z 45 pytań nawiązujących do tematu tegorocznej edycji tj. „O wodzie w przyrodzie”.
W etapie wojewódzkim konkursu wzięły udział najlepsze drużyny, wyłonione na etapie "parkowym", reprezentujące 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera i objęty dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W finale wziął udział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński.

 

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. odbył się w TUMIE (gmina Góra Świętej Małgorzaty, powiat łęczycki) pierwszy z 23 tegorocznych pikników rodzinnych z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego reprezentował na nim Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował on stoisko z parkowymi wydawnictwami i konkursy przyrodnicze dla najmłodszych. Nagrodami były wydawnictwa parkowe, sadzonki krzewów, wyhodowane w szkółce w Moszczenicy (Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych) oraz budki dla ptaków wykonane tamże.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach tego święta zorganizowanych w  Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.

  Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem obchodzony jest 25 kwietnia. Ustanowiony został w celu zwrócenie uwagi na powszechne występowanie hałasu w życiu ludzi oraz uświadomienie jak szkodliwy wpływ ma to powszechne zjawisko.
   Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem odbyły się w 1995 r.