Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ubiegłą sobotę, 16 lipca 2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie (Gmina Puszcza Mariańska) odbył się Piknik Rodzinny. OSP w Michałowie powstała w roku 1918 z inicjatywy miejscowego nauczyciela Stanisława Kozłowskiego.

Kolejnym miejscem, do którego zawitał "Piknik województwa łódzkiego" był Szczerców, a dokładnie położona w tej miejscowości wyspa na rzece Widawce. Impreza zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, zgromadziła lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli społecznych grup działania oraz instytucje związane z Urzędem Marszałkowskim. Gospodarzem spotkania był Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba.

W dniu 16 lipca 2022 roku w Siucicach w Gminie Aleksandrów odbyła się konferencja popularnonaukowa "Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków". Jest to kolejny projekt realizowany przez ZPKWŁ/OT Nadpilicznych PK wspólnie z UG w Aleksandrowie, PTTK Żarnów i Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Aleksanrów. Konferencję otworzył wykład z-cy dyrektora ZPKWŁ Piotra Wypycha pt. "Znani naukowcy z terenu Środkowego Nadpilicza"

Projekt „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa. Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany jest bezpłatny przejazd pociągiem i/lub autokarem niskoemisyjnym, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami oraz warsztaty/pogadanki przyrodnicze.

Łąki to półnaturalne zbiorowiska roślinne, które swoje powstanie i istnienie zawdzięczają w przeważającej większości działalności człowieka. Zaniechanie ich użytkowania, np. wypasu czy koszenia prowadzi do stopniowego zaniku cennych gatunków i samoistnego przekształcenia łąk w mniej bogate florystycznie zbiorowiska.

Kwietne łąki odgrywają ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Zapewniają ciągłość ekosystemów pełniąc rolę korytarzy ekologicznych czy też stanowią pożytek dla pszczół i owadów zapylających. Na terenach zurbanizowanych dostęp do roślin kwitnących jest mocno ograniczony dlatego trawniki warto zastąpić kwietną łąką, która zapewni owadom pyłek i nektar oraz zmniejszy koszty utrzymania terenów zieleni w miastach.

Bezpieczna kąpiel nad wodą powinna odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, tj. takim, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze są niewiadomą, często mają nieznane i zmienne dno, a do tego skrajnie różną głębokość. Zmienia się nie tylko poziom wody i jej nurt ale także tworzą wiry. 

O której porze roku najlepiej wybrać się na grzyby? Spacer mykologiczny, który odbył się w minioną sobotę 9 lipca 2022 r. poprowadzony został przez Pana Sebastiana Piskorskiego reprezentującego Polskie Towarzystwo Mykologiczne. A zatem co odpowiedziałby ekspert? Nasz spacer udowodnił, że nie ma złej pory roku na grzyby, są tylko: albo za słabe okulary, albo brak czasu, albo…brak specjalistycznej wiedzy, które to poszukiwania uniemożliwiają. Wydarzenie to zgromadziło grupę dociekliwych entuzjastów i pasjonatów grzybów, dlatego spektrum poruszanych tematów mykologicznych był bardzo szeroki i zajmujący.

  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza 15 lipca - piątek , do Szczercowa na kolejny Piknik Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu "Weekend na wsi", którego celem jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich, promocja gospodarstw kultywujących lokalne tradycje i smaczną regionalną kuchnię, a także propagowanie interesujacych miejsc, obiektów oraz ofert atrakcyjnych turystycznie na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.