Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  Dzień bez Mięsa ( Meatout Day) powstał z myślą, aby choć na jeden dzień w roku zrezygnować z jedzenia mięsa na rzecz propagowania jadłospisu na bazie warzyw, owoców i zbóż, uczenia zdrowego trybu życia i diety wegetariańskiej jako przyjaznej dla organizmu człowieka.

Przedwiośnie i wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Widniejące na łąkach, nieużytkach, przydrożnych rowach i miedzach uschnięte resztki zeszłorocznej roślinności to znak, że niebawem rozpocznie się „sezon na wypalanie traw”.

   17 marca mija rocznica pierwszego Światowego Dnia Morza. Światowy Dzień Morza po raz pierwszy zainicjowano 17 marca 1978 roku, aby uczcić datę wejścia w życie konwencji z 1958 roku, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską (IMO). IMO – była pierwszym oficjalnym organem międzynarodowym skupiającym się na morzu. Od XIX wieku ludzie mieli świadomość konieczności wyodrębnienia podobnej struktury, powoływano więc do życia różnorodne traktaty, ale dopiero po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych można było sięgnąć po większych rozmiarów środki.

Wiosna to dobry czas do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Coraz dłuższy dzień i większa ekspozycja na słońce dodają nam energii, a budzące się do życia rośliny oraz coraz bardziej aktywne zwierzęta dodają nam motywacji do podejmowania działań. W nadchodzącą niedzielę Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich będzie gościł uczestników II Rajdu po Wiosnę z Nogami w Chmurach i Łódzką Szkołą Nordic Walking. Uczestnicy pokonując urozmaicone ścieżki w Lesie Łagiewnickim będą mogli zapoznąc się z walorami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Życzymy wszystkim, powodzenia na trasach i świetnej zabawy na łonie przyrody!!!

Zapraszamy na Noc Sów!
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zapraszają na „Noc sów” w Nadpilicznych Parkach, podczas których pasjonaci przyrody będą mieli okazję by zgłębić swoją wiedzę o tych tajemniczych i fascynujących ptakach. Będziemy również opowiadać o innych ptakach, które można usłyszeć nocą lub wieczorem w naszej okolicy.

Co, gdzie i kiedy?

Uwaga! Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, oraz osoby pragnące pomóc znajdą ważne informacje na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/ukraina

Увага! Усі ті, хто тікає з України та ті, хто хоче допомогти, знайдуть важливу інформацію на сайті https://www.lodzkie.pl/ukraina

10 marca 2022 roku, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów, na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego powieszona została budka lęgowa dla płomykówki.
Wieszającymi budkę byli Pan Edwin Siwek oraz Wojciech Okliński. Lokalizacja budki została wytypowana z uwagi na wcześniejsze stwierdzenia tego ptaka w okolicy.
Istnieje więc spora szansa na jej zasiedlenie - za co mocno trzymamy kciuki!

Koniec zimy to ostatni czas na wieszanie budek lęgowych dla ptaków, które lada moment przystąpią do okresu lęgowego. W tym roku udało nam się powiesić ok 60 nowych budek lęgowych, część pochodzących z zasobów własnych, część natomiast przekazane nam zostały przez Leśnictwo Miejskie w Łodzi, a wykonane były przez dzieci i młodzież placówek oświatowych w Łodzi. Dlaczego tak ważne jest wieszanie takkich budek, a później ich regularne czyszczenie?

 W ostatnich dniach pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego rozwiesili w terenie około 20 nowych budek lęgowych dla ptaków. Budki o różnych rozmiarach otworów wlotowych, dopasowane są dla różnych gatunków ptaków.

Łaki Ciebłowickie to również obszar chroniony Natura 2000 PLH100035. Położone są w dolinie Pilicy między Tomaszowem a Spałą. To bardzo ciekawe miejsce pod wieloma względami, min. zaniku kultury rolniczej, dużych zmian środowiskowych, stosunków wodnych i geologicznych. Obecnie na tym obszarze liczącym sobie 477 ha nie spotkamy pasących się krów - a koszenie łąk, jest prowadzone w niewielkim stopniu. Przyczyną jest nieopłacalność hodowli i przesuszenie doliny spowodowane brakiem zalewów rzecznych.W tym miejscu wyrażnie widać oddziaływanie sztucznego zbiornika Zalewu Sulejowskiego, który poprzez piętrzenie wody, powoduje stały, niski poziom płynącej Pilicy.

Brak zalewów, przesusza dolinę i występujące siedliska zależne od wody: łąki, starorzecza, lasy łęgowe, które są miejscem życia, ptaków, motyli, płazów, dla których został utworzony w tym miejscu obszar chroniony. Mokra wiosna i wilgotne lato, zasila starorzecza wodami opadowymi i podsiąkowymi co pozwala na ich biologiczne funkcjonowanie.