Ogniska w lesie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zawiadamia, iż osoby, które chcą zorganizować ognisko w lesie lub w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu, winny skontaktować się z właściwym Nadleśniczym. Nadleśniczy ma obowiązek do pisemnego wyznaczenia takiego miejsca i określenia warunków bezpiecznego posługiwania się ogniem w lesie oraz sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem. W załączeniu pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dotyczące zasad wyznaczania miejsca do rozniecania ognia.

pdfpismo RDLP5.41 MB

Miejsca pod ogniska oferują też niektóre gospodarstwa agroturystyczne.