Cmentarz w Wólce Łasieckiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Cmentarz wojenny (nr 29 na mapie)

LOKALIZACJA: Wólka Łasiecka (zachodni skraj wsi, przy autostradzie A2)

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: 52o03’33’’N  20o08’53’’E

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE: gmina Bolimów, powiat skierniewicki (własność prywatna)

Data inwentaryzacji: 2014 r.

Data przeglądu/aktualizacji: 2021 r.

Opis stanu faktycznego:

Cmentarz niemiecki, ulokowany na prywatnych gruntach w Wólce Łasieckiej, zajmuje powierzchnię 0,14 ha. Jego lokalizacja była ściśle związana z rozmieszczaniem w tej wiosce zaplecza dla walczących jednostek armii niemieckiej, na które składały się 225 i 226 Rezerwowe Pułki Piechoty. Pierwsze pochówki rozpoczęły się już w okolicach 5 - 6 stycznia 1915 roku i takie daty śmierci widnieją na płytach nagrobnych oraz mają potwierdzenie w kronice pułkowej 226 Rezerwowego Pułku Piechoty (5.01 - 1 osoba z 1 kompanii, 2 osoby z 2 kompanii a następnego dnia liczni polegli z 1,3,4,8 i 12 kompanii). Wydzielona kwatera 21 Rezerwowego Batalionu Strzelców zawiera 4 duże płyty z wyszczególnionymi poległymi strzelcami. W kronice batalionowej poległych wszyscy wymienieni na płytach zginęli 1 kwietnia 1915 r. na skutek eksplozji rosyjskiej miny zdetonowanej pod pozycją „Jägernase” o godz. 2 30  w nocy.

Prace odnowienia całkowicie zaniedbanego i zrujnowanego cmentarza podjęli w latach 2009 – 2013 wolontariusze pod nieformalnym kierownictwem Jacka Słupskiego. Dzięki inicjatywie Urząd Gminy w Bolimowie uzyskano w roku 2013 dotacje na odremontowanie cmentarza. W ramach prac wykonano: prześwietlenie i chirurgię drzew, wyłożenie i utwardzenie alejki, ogrodzenie terenu cmentarza i umieszczenie dużego krzyża, będącego kopią pierwotnego krzyża.

Dokonano także kompletnej rekonstrukcji obelisku-ołatarza, do którego płytę główną z napisem w języku niemieckim, wykuł w piaskowcu Łukasz Konopacki. W pobliżu wejścia usytuowano dużą tablice informacyjną z pierwotnym planem cmentarza i wieloma informacjami.

W dniu 6 listopada 2016 r. dokonano uroczystego poświęcenia cmentarza, w której uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Cmentarz jest objęty corocznymi pracami porządkowymi organizowanymi przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Wygląd zinwentaryzowanych płyt oraz listy poległych można oglądać na stronie internetowej pod adresem:

http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,cmentarz-pierwszowojenny-w-wolce-lasieckiej-przywracanie-pamieci,15152

W dniu 15 i 22 października 2011 dzięki uprzejmości p. Rzepeckiego z Józefowa, który nieodpłatnie udostępnił motokosę, udało się posprzątać zapomnianą perełkę nieszczęsnego żołnierskiego kresu, cmentarzyk wojenny w Wólce Łasieckiej. Po ostatnim naszym pobycie okazało się, że zbyt słabą dałem mieszankę środków chwastobójczych i dzika róża, jeżyny oraz inne krzaczory odrosły zasłaniając wydobyte z mroków zapomnienia płyty nagrobne. Dobrze, że zdążyłem je zinwentaryzować, sfotografować oraz nanieść na plan. Do prac porządkowych bardzo ochoczo przystąpili Piotr Moskwa, Łukasz Rzepecki no i nieco mniej sprawniej, ale zawsze z jakimś tam zapałem mój syn Maciej. Nie mamy możliwości stałej opieki nad szczątkami poległych żołnierzy ( dużo imion i nazwisk polskich), ale jakoś przynajmniej takimi małymi kroczkami i z doskoku staramy się składać hołd tym nieszczęśnikom, którzy nieświadomie rozpoczęli marsz ku naszej niepodległości. Pewnie już w tym roku tam nie pojedziemy. Mają jednak posprzątane, zagrabione, duże znicze zapalone, modlitwę odmówioną a moje dziecko przy pomniku odśpiewało (bardziej zanuciło) hymny trzech zaborców.” – notatka Jacka Słupskiego.

     2. SDC16939.JS 26
Ołtarz/obelisk - stan w 2013 r. Fot. Jacek Słupski  Instalacja tablicy informacyjnej. Rok 2008. Fot. Jacek Słupski
 3. Wólka Łasiecka wejście od południa prawy wał.JS 1  4. Wólka Łasiecka wejście od południa prawy wał.JS 11
Stan cmentarza przed rozpoczęciem prac. Rok 2009. Fot. Jacek Słupski Stan obelisku/ołtarza przed odbudową.Rok 2009. Fot. Jacek Słupski
6. SDC19688.JS 13
 Pierwsze prace porządkowe. Rok 2009. Fot. Jacek Słupski  Prace przy odbudowie ołtarza/obelisku. Rok 2016. Fot. Jacek Słupski
9. DSC09633 10. DSC09906SP 25Wólka Łasiecka.SP 
 Fragment tablicy informacyjnej z planem cmentarza
nakreślonym przez Jacka Słupskiego
 Odrestaurowane płyty nagrobne.
Fot. Stanisław Pytliński
Odrestaurowany krzyż i tabliczka informacyjna.
Fot. Stanisław Pytliński
                  16. tn DSC 0080.JS 4 
 Warta honorowa podczas uroczystości 6 listopada 2016 r. Fot. Stanisław Pytliński  Uroczystości 6 listopada 2016 r. po zakończeniu prac renowacyjnych. Fot. Stanisław Pytliński
                  19. DSCF2059 Wólka Łasiecka JS 
 Jacek Słupski i Łukasz Konopacki w rozmowie z mieszkanką Bolimowa.
Fot. Stanisław Pytliński
 Prace konserwacyjne w 2022 r. Fot. Jacek Słupski

 

                                  

Alejka główna i widok na odbudowany obelisk/ołtarz.
Fot. Stanisław Pytliński

 Płyta wieńcząca obelisk/ołtarz wykuta przez Łukasza Konopackiego Fot. Stanisław Pytliński

Napis w szwabasze głosi:

Den bis in den Tod getreuen Kameraden aus Res. (Reservisten) Inf. (Inafanterie)
Regt (Regiment) 226 in Stolz und Dankbarkeit",

co się tłumaczy:

„Wiernym aż po grób (dosł. śmierć) towarzyszom (broni - w domyśle)

z 226 regimentu rezerwistów piechoty z dumą i wdzięcznością".