Wykonanie materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć i grafik, druk, przygotowanie wersji internetowej PDF oraz edytowalnej wersji cyfrowej do niekomercyjnego wykorzystania)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do 13 grudnia 2018r. do godz. 13:30 dotyczących 

Wykonania materiałów edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć i grafik, druk,  przygotowanie wersji internetowej PDF oraz edytowalnej wersji cyfrowej do niekomercyjnego wykorzystania)

pdfZapytanie ofertowe.pdf361.62 KB

pdfZał. nr 1 - specyfikacja techniczna.pdf106.3 KB

docZał. nr 2 - formularz ofertowy.doc30 KB

pdfZał. nr 3 - wzór umowy.pdf131.69 KB

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf317.85 KB