Majątek

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Majątek Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - stan na 31.12.2015 r.

pdfMajątek ZPKWŁ - stan na 31.12.2015.pdf

 

Bilans ZPKWŁ - stan na 31.12.2018 r.

pdfBilans ZPKWŁ 2018.pdf

pdfZestawienie zmian w funduszu ZPKWŁ 2018.pdf

pdfRachunek zysków i strat ZPKWŁ 2018.pdf

pdfInformacja dodatkowa do Bilansu ZPKWŁ 2018.pdf

zipZalaczniki do informacji dodatkowej ZPKWŁ 2018.zip

 

Bilans ZPKWŁ - stan na 31.12.2019 r.

 pdfBilans ZPKWL 2019.pdf

pdfZestawienie zmian w funduszu 2019.pdf

pdfRachunek zysków i strat 2019.pdf

pdfInformacja dodatkowa do bilansu 2019 .pdf

zipZałączniki do informacji dodatkowej 2019.zip

 

Bilans ZPKWŁ - stan na 31.12.2020 r.

pdfBilans ZPKWŁ 2020.pdf05.05.2021 16:59:10

pdfZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf05.05.2021 16:59:10

pdfRachunek zysków i strat 2020.pdf05.05.2021 16:59:10

pdfInformacja dodatkowa do bilansu 2020.pdf05.05.2021 16:59:10

zipZałączniki do informacji dodatkowej 2020.zip05.05.2021 16:59:11

 

Bilans ZPKWŁ - stan na 31.12.2021 r.

pdfBilans ZPKWŁ 2021.pdf65.06 KB

pdfRachunek zysków i strat 2021.pdf81.18 KB

pdfZestawienie zmian w funduszu 2021.pdf50.26 KB

pdfInformacja dodatkowa do bilansu 2021.pdf89.33 KB

pdfZałącznik nr 1 do informacji dodatkowej 2021.pdf102.12 KB

pdfZałącznik nr 2 do informacji dodatkowej 2021.pdf108.04 KB

pdfZałącznik nr 3 do informacji dodatkowej 2021.pdf130.21 KB

 

Bilans ZPKWŁ - stan na 31.12.2022 r.

pdfBilans ZPKWŁ 2022.pdf
pdfRachunek zysków i strat.pdf
pdfZestawienie zmian w funduszu.pdf
pdfInformacja dodatkowa do bilansu.pdf
pdfZałącznik nr 1 do informacji dodatkowej.pdf
pdfZałącznik nr 2 do informacji dodatkowej.pdf
pdfZałącznik nr 3 do informacji dodatkowej.pdf


 Bilans ZPKWŁ – stan na 31.12.2023 r.

pdfBilans ZPKWŁ 2023.pdf
pdfRachunek zysków i strat.pdf
pdfZestawienie zmian funduszu.pdf
pdfInformacja dodatkowa do bilansu.pdf
pdfZałącznik nr 1 do informacji dodatkowej.pdf
pdfZałącznik nr 2 do informacji dodatkowej.pdf
pdfZałącznik nr 3 do informacji dodatkowej.pdf