Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 17 października odbyła się konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 30 - lecia utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.Wzięli w niej udział przedstawiciele: władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Kielcach, Lasów Państwowych, szkół z terenu PPK, przedstawiciele parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz osoby związane z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

 20 października - Dzień Krajobrazu w Polsce.

 

Polska ratyfikowała w 2004 roku Europejską Konwencję Krajobrazową. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. To szczególnie ważne zagadnienie szczególnie na terenach parków krajobrazowych. Wpisując się więc w ideę ochrony krajobrazu parki krajobrazowe już po raz trzeci przyłączają się do święta zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Polsce. W tym roku zapraszamy na szereg imprez organizowanych przez parki na terenie całego województwa łódzkiego. Szczegóły w załączniku.

 pdfwydarzenia_dzień_krajobrazu_zpkwl.pdf94.04 KB

 

K.Krakowska

 

 

Na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy 13 października odbył się XII Ekologiczny Hubertus Łęczycki.

Z okazji Dnia Drzewa który przypada 10 października w OT NPK w Moszczenicy zorganizowano kilka działań z przedszkolakami i młodzieżą szkolną.

W niedzielę 14 października 2018 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Pracownia Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ, Fundacja „Biodiversitatis” oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne zorganizowały otwartą dla wszystkich imprezę pn. „Grzyby – ukryte piękno mikroorganizmów”.

2 copy

W dniu 10 października obchodzony był międzynarodowy Dzień Drzewa, czyli organizowana była międzynarodowa akcja sadzenia drzew, odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw i szacunek do niezasłużenie lekceważonej i dewastowanej natury. Inicjatorem Dnia Drzewa był w 1872 roku Amerykanin, Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody.

Z okazji Święta Drzewa przeprowadziliśmy zajęcia terenowe dla grupy dorosłych z Fundacji „Siłaczka” z Łodzi. Podróżowaliśmy doliną Rawki i Korabiewki oraz fragmentem Puszczy Bolimowskiej w Budach Grabskich.

Obchody Dnia Drzewa związane są z międzynarodową akcją sadzenia drzew. Przewodnim celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dobrodziejstwa, jakie niosą ze sobą drzewa. W Polsce Dzień Drzewa obchodzony jest już od około dziesięciu lat i przypada na 10 października.

10 października to Światowy Dzień Drzewa, dzień w którym w wielu krajach na świecie sadzi się drzewa. Akcja została zapoczątkowana w 1872 roku w Stanach Zjednoczonych przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych. W jej wyniku, tego dnia, na terenie kraju posadzono około miliona drzew. Do Europy idea sadzenia drzew trafiła w 1951 roku, a do Polski w 2002. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego każdego roku czynnie przyłącza się do akcji. Tego oraz kolejnego dnia na terenie parków krajobrazowych odbywać się będą liczne wydarzenia terenowe i stacjonarne związane tematycznie z drzewami. W Bolimowskim PK w Urzędzie Gminy Bolimów odbędzie się o godzinie 10.00 - 11 października, prezentacja multimedialna połączona z dystrybucją drzew. 10 października odbędzie się również wyjazd terenowy dla zarejestrowanych uczestników w okolice Bud Grabskich. W PK Wzniesień Łódzkich, 10 października, będzie miała miejsce prelekcja dla dzieci oraz 11 października, w siedzibie oddziału spacer i dystrybucja drzewek wśród zainteresowanych w godzinach 10.00 -18.00. W Przedborskim PK prelekcja w szkole w Górach Mokrych o godzinie 9.00 oraz sadzenie drzew, w Sulejowskim PK - 11 października zajęcia terenowe poświęcone lasotwórczym gatunkom drzew oraz w późniejszym terminie, sadzenie „Dębu Niepodległościowego” w Srocku. Podobne drzewo zostanie posadzone w Zapolicach na terenie PK Międzyrzecza Warty i Widawki - 10 października. Tego samego dnia na terenie gminy Zapolice zostanie posadzona nowa aleja lipowa. Osoby zainteresowane akcją prosimy o kontakt z poszczególnymi oddziałami terenowymi.

Ponadto przypominamy, że w ramach akcji „100 tysięcy drzew na 100-lecie Województwa Łódzkiego” do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, można zgłaszać się po nieodpłatne sadzonki drzew i krzewów.

K.Krakowska

20181003 1125423 października na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim odbyły się zajęcia organizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach projektu Przystanek  60+.