Skocz do treści

Zabiegi ochrony czynnej w Przedborskim Parku Krajobrazowym

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ Jak co roku jesienią, po ustaniu wegetacji na niektórych cennych przyrodniczo siedliskach wykonywane są przez Służbę Parków zabiegi ochrony czynnej. Zabiegi te polegają głównie na wykaszaniu resztek roślinnych i usuwaniu podrostów drzew zarastających te powierzchnie. Nie stosowanie takich zabiegów prowadziłoby do zmiany charakteru chronionych siedlisk i nadmiernego rozrostu populacji roślin nie pożądanych. Do takich siedlisk na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego należą torfowiska w rezerwacie „Piskorzeniec” . Wykaszanie resztek roślinnych jest zabiegiem dopuszczonym do stosowania przez obowiązujący plan ochrony rezerwatu.
Opracował: W. Sobolewski

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje