Skocz do treści

Wyniki konkursu fotograficznego "Nadpiliczna Wiosna"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu dzisiejszym rozstrzygnieto konkurs fotograficzny zorganizowany przez zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych o nazwie "Nadpiliczna Wiosna". Przypominamy, że prace fotograficzne można było nadsyłać w trzech grupach tematycznych: wiosenny pejzaż, zjawiska atmosferyczne oraz zdjęcia makro. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe tj. młodzież ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.

Komisja konkursowa wyłoniła 6 najlepszych prac fotograficznych w następujacych kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe:

fot. Archiwum ZPKWŁ Monika Pacucha: "Pilica wiosną", Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, wiosenny krajobraz.
fot. Archiwum ZPKWŁ Kacper Lewandowski: "Po wiosennej Burzy", Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, zjawisko atmosferyczne.
fot. Archiwum ZPKWŁ Dominika Sobczak: "Żaba na łące", Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy, zdjęcie makro.

Szkoły gimnazjalne:

fot. Archiwum ZPKWŁ Albert Tomczyk: "Pejzaż z brzozą", Gimnazjum w Drzewicy, wiosenny pejzaż.
fot. Archiwum ZPKWŁ Katarzyna Smolarska: "Wiosenny zachód słońca", Gimnazjum w Drzewicy, zjawisko atmosferyczne.
fot. Archiwum ZPKWŁ Aleksandra Wrzosek: "Młode pokolenie", Gimnazjum w Drzewicy, zdjęcie makro.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną im wręczone przez organizatorów osobiście podczas spotkania na terenie szkoły.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłane prace. Mamy nadzieję, że ten konkurs stanie się zachętą do dalszej obserwacji otoczenia przez obiektyw aparatu fotograficznego.

Życzymy owocnych "łowów" fotograficznych.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje