Skocz do treści

Sulejowski Park Krajobrazowy

Zespół Nadpilicznych PK

Sulejowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 r. Rozporządzeniem Wojewody Piotrkowskiego Nr 3/94 z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Początkowo park obejmował obszar 16 707 ha. Przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka par zabezpieczała otulina, tj. strefa ochronna granicząca z Parkiem, która obejmowała obszar 39 569 ha. Po zmianach, które wprowadzały: w roku 1998 Rozporządzeniem nr 8/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 9 grudnia 1998 r. oraz w roku 2006 Rozporządzeniem Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz Woj. Łódzkiego Nr 248, poz 1910) obecnie powierzchnia parku wynosi 17 030 ha zaś otuliny 36 730 ha.

Poszczególne części parku należą administracyjnie do miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz gmin Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Aleksandrów w powiecie piotrkowskim. Mniszków w powiecie opoczyńskim i Tomaszów Mazowiecki w powiecie tomaszowskim.

Otulina zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, gmin. Wolbórz, Sulejów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Rozprza (powiat piotrkowski), miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) gminy Mniszków (powiat opoczyński) i gminy Przedbórz (powiat radomszczański).

Analiza struktury użytkowania gruntów wskazuje na leśny charakter tego terenu, lasy zajmują blisko 70% powierzchni Parku. Znaczący udział mają wody powierzchniowe, głównie Zalew Sulejowski.

Struktura użytkowania obszaru parku przedstawia się następująco:

  • Lasy 11840 ha - 69,5%
  • Łąki i pastwiska 838 ha - 4,9%
  • Wody powierzchniowe 2 063 ha - 12,2%
  • w tym: rzeki 163 ha - 1,0%
  • Zbiornik Sulejowski 1900 ha - 11,2%
  • Tereny zabudowane 70 ha - 0,4%
  • Pozostałe 2 200 ha - 13,0%
Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje