Skocz do treści

Śladami miejsc Pamięci Narodowej w Nadleśnictwie Piotrków i Sulejowskim PK.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <i>fot. D. Sommerfeld</i> Program "Śladami Miejsc Pamięci Narodowej po Nadleśnictwie Piotrków i Sulejowskim Parku Krajobrazowym" dotyczy badań naukowych, inwentaryzacji, opracowania historycznego, rekonstrukcji i odnawiania oraz promocji miejsc pamięci zwiazanych z martyrologią Narodu Polskiego, a w szczególności z wojennymi losami leśników polskich na terenie wchodzącym administracyjnie w skład Nadleśnictwa i parku krajobrazowego. Program ma przybliżyć społeczeństwu wiedzę na temat najnowszej historii Polski i regionu. Przy poszczególnych zrewitalizowanych pomnikach będzie można prowadzić zajęcia edukacyjno - dydaktyczne, spotkania z młodzieżą i kombatantami. W ramach programu rozpoczętego w 2012 r. udało się zrealizować opracowanie, odnowienie i rewitalizację 3 ważnych dla historii regionu miejsc walk partyzanckich z II wojny światowej związanych z dawnymi, nieistniejącymi osadami leśnymi: gajówką w Korytnicy, gajówką w Łęcznie i gajówką "Zapałówka". W tych miejscach zostały postawione pomniki, tablice informacyjne oraz drewniane rzeźbione krzyże. Cały teren wokół obiektów został uporządkowany i przystosowany do zwiedzania. Całość prac wykonali wspólnie leśnicy z Nadleśnictwa Piotrków i pracownicy Oddzaiłu Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
(PW)

W dniu 23 maja odbyło się uroczyste poświęcenie obiektów odnowionych podczas realizacji programu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Łódzkiego, dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwoych w Łodzi, władze samorządowe miast Piotrkowa Tryb. i Sulejowa, przedstawiciele zaproszonych nadleśnictw, z-cy dyrektora ZPKWŁ Eugeniusz Milczarski i Piotr Wypych oraz inni zaproszeni goście. Gospodarzem uroczystości był Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków Pan W. Badura. List do zgromadzonych skierował Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Program uroczystości obejmował: uroczyste odsłonięcie Miejsc Pamięci Narodowej w miejscu dawnej gajówki Łęczno, przemówienia zaproszonych gości i złożenie kwiatów pod pomnikiem, posiłek przy siedzibie Nadleśnictwa Piotrków w Łęcznie, program artystyczny: występy dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie, pokaz sokolniczy, występ sygnalistów, pokaz służb ratownictwa medycznego, koncert zespołu "Trzeci Oddech Kaczuchy".

 <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i>
Łódzkie promuje