Skocz do treści

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Malowane Ferie w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych”

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Malowane Ferie w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z terenów Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci nt. popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych, bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody, inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej u młodzieży. Komisja konkursowa, oceniając wartości artystyczne, merytoryczne, pomysłowość i wkład pracy własnej, wyłoniła 3 laureatów konkursu oraz nadała 2 wyróżnienia.

Lista laureatów

1. Zuzia Kamińska

2. Natalia Chęcińska

3. Dawid Wężyk

Wyróżnienia

Kacper Gozdek i Klaudia Stobiecka

 <strong>Zuzia Kamińska</strong> <strong>Natalia Chęcińska</strong> <strong>Dawid Wężyk</strong> <strong>Kacper Gozdek</strong> <strong>Klaudia Stobiecka</strong>
Łódzkie promuje