Skocz do treści

Rajd ,,Brzegiem Pilicy"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W sobotę 27 maja odbył się jubileuszowy dwudziesty rajd „ Brzegiem Pilicy. Młodzież skupiona przy Oddziale PTTK w Żarnowie, wyruszyła z Brzustowa do Inowłodza. Na starcie w Brzustowie stawiło się 11 drużyn ze szkolnych klubów PTTK wchodzących w skład żarnowskiego oddziału. Po powitaniu przez prezesa Odziału PTTK w Żarnowie Włodzimierza Szafińskiego grupa 180 osobowa piechurów pod przewodnictwem Jarosława Pązika ze Skansenu Rzeki Pilicy wyruszyła na sześciokilometrową trasę. Była to oczywiście dobra okazja do przybliżenie przyrody Spalskiego Parku Krajobrazowego. Przy źródełku szczelinowy nad brzegiem Pilicy w Inowłodzu opowiadałem o walorach przyrodniczych tego terenu. Uczestnicy mogli zobaczyć również miejsce gniazdowania zimorodka, który od wielu lat gniazduje przy źródełko w wydrążonej w skale piaskowca norce. Na samej Pilicy można było zobaczyć gągoła, nurogęś czy brodźca piskliwego -charakterystyczne gatunki dla tej rzeki. Następnie grupa udała się zwiedzić ruiny zamku z XIV w. w Inowłodzu. Z Inowłodza autokary przewiozły uczestników do Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz. Rajd organizowany jest przez Odział PTTK w Żarnowie przy współpracy ze Sekansem Rzeki Pilicy i Odziałem Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. (SK)

 <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Nurogęś i brodziec piskliwy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Gągoł</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Źródełko</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK)
Łódzkie promuje