Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Powstanie Styczniowe 1863-1864 r. było największym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX w. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. Polacy rozpoczęli walkę z zaborcą rosyjskim. Ziemia łódzka również włączyła się do walki. Największe bitwy na łódzkich ziemiach, będących terenem obecnego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich stoczono: pod Dobrą 24 lutego 1863 r.; pod Dobieszkowem 25 września 1863 r.; a także pod Wolą Cyrusową, pod Skoszewami oraz pod Byszewami.

Sarna to drobny i zarazem najpospolitszy ssak z rodziny jeleniowatych zamieszkujący pola, łąki i lasy. Spotkanie z sarną przeskakującą leśną ścieżkę, jej widok na tle pól i łąk, to wyjątkowo radosne przeżycie dla każdego kto lubi obserwować przyrodę.

14 lutego obchodzone są Walentynki (ang. Valentine’s Day) ̶ święto zakochanych. Jego nazwa pochodzi od św. Walentego, patrona zakochanych. Święto to przyszło do Polski w latach 90-tych XX w. Jedni to święto celebrują i obdarowują swoje Walentynki kwiatami, słodyczami, upominkami. Starają się wspólnie z ukochaną osobą spędzić cały dzień lub chociaż wyjątkowy wieczór. Są też tacy, którzy to święto ignorują uważając, że to wytwór „zachodniej cywilizacji”. Każdy sam podejmuje decyzję czy świętować ten dzień czy nie. Przy okazji święta zakochanych warto zastanowić się nad tym, czy miłość, potrzeba bliskości, przytulania, wzajemnego zainteresowania są zarezerwowane tylko dla gatunku Homo sapiens?

2 lutego corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, nazywany też Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych lub Światowym Dniem Terenów Podmokłych. Dzień ten jest świętowany od 1997 r. w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, szczególnie jako środowisko życia ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska). Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda”. Jest to szczególna data ponieważ w tym roku przypada 50 rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych.

Zima najczęściej kojarzy nam się ze śniegiem i mrozem. Niestety zimy z wielkimi mrozami i dużymi opadami śniegu to już chyba przeszłość. Jedynie dorośli pamiętają jeszcze zimy ze śniegiem „po pas”. Taką prawdziwą zimę możemy pokazać młodszym na zdjęciach lub filmach z naszego dzieciństwa. Tegoroczna zima także należy do tych łagodnych (tak przynajmniej jest do chwili obecnej).

W 1965 r. szwedzki inżynier Sten Gustaf Thulin jako pierwszy opatentował torebkę foliową. Przez dziesiątki lat robiła ona międzynarodową karierę. Do dziś używana jest na wszystkich kontynentach. W ostatnich latach dostrzeżono jednak niebezpieczeństwa z nią związane.

Kalendarzowa zima rozpoczęła się 22 grudnia. Niestety Święta Bożego Narodzenia, a także Nowy Rok upłynęły bez śniegu. Pojawił się on u nas dopiero w pierwszych dniach stycznia, lecz w niewielkiej ilości. Prawdopodobnie bezśnieżne zimy są coraz częstsze z powodu ocieplania się klimatu.

Teren parku krajobrazowego to obszar szczególny, pozostający pod ochroną w celu zachowania najważniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jest to także obszar, na którym mieszka i gospodaruje człowiek oraz prowadzi gospodarkę leśną.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich został powołany 31 grudnia 1996 roku. Dwadzieścia cztery lata trwania Parku świadczą o jego ogromnej roli dla zachowania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button