Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątek 21 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 odbyły się długo wyczekiwane eliminacje przez uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Siedem drużyn reprezentujących siedem parków krajobrazowych naszego województwa, walczyły o I miejsce zapewniające udział w kolejnym etapie, już najwyższym, krajowym. Z wielką radością ogłaszamy, że do finału ogólnopolskiego zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie z Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Serdeczniegratulujemy zwycięstwa oraz wysokiego wyniku Julii Bojaś, Karolinie Ślęzak i Marice Włodarskiej oraz opiekunowi szkolnemu – p. Iwonie Duszy.

Kalendarzowa wiosna już za nami, choć pogoda rozmija się nieco z naszymi oczekiwaniami. Wiosna w tym roku, choć przywitana już przez przyrodę, nieśmiało wita nas promieniami słońca. Temperatury mogłyby być nieco wyższe - tak przynajmniej uważa część z nas. Nadejście wiosny rozpoznać można przede wszystkim nie po dacie ale budzących się do życia w tym okresie roślinach, które nadają wiośnie pierwszych barw. W Lesie Łagiewnickim jednym z najurodziwszych w tym okresie roślin staje się wawrzynek wilczełyko (łac. Daphne mezereum). Wśród szrości i brązu lasu, zanim liście pojawią się na drzewach i krzewach, a runo zazieleni - wawrzynek wilczełyko zachwyca nas kolorem swoich kwiatów.

Popularyzacja walorów parków kajobrazowych niejedno ma imię, chciałoby się sparafrazować słynne zdanie, ale formy dotarcia do różnych grup i rodzaj warsztatów, które przełożą się na praktyczny wymiar ochrony cennego bogactwa przyrodniczego potrafi zaskoczyć nawet nas! W dniu 22.03.2023 roku jeden z pracowników Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich poprowadził prelekcję oraz część warsztatową dla pracowników jednej z dużych firm łódzkich. Zajęcia stały się też okazją do zadawania pytań dotyczących miejsc wartych odwiedzenia, przebiegu szlaków turystycznych na terenie PKWŁ.

Wbrew dacie w kalendarzu i związanemu z nią zwyczajowi Prima aprilis, całkiem na poważnie, udaliśmy się 1 kwietnia 2023 r. na spacer do Lasu Łagiewnickiego w poszukiwaniu wiosennych grzybów. Spacer odbył się w ramach projektu Mykoteka SONP/SN/514458/2021 dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki., we współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, który reprezentował pan Sebastian Piskorski. Pogoda, która początkowo próbowała nas zniechęcić, okazała się łaskawa i niemal do końca udało się uniknąć deszczu. Niestety jego brak dało się zauważyć w przyrodzie, a także w ilości napotkanych grzybów. Warto wspomnieć, że w trakcie naszej wędrówki spotkaliśmy zarówno grzyby, które odnaleźć można w lesie przez cały rok, jak i te typowo wiosenne.

Serdecznie zapraszamy na kolejny już spacer mykologiczny - w najbliższą sobotę 1 kwietnia 2023r. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Mykologicznym, który reprezentować będzie pan Sebastian Piskorski udamy się w świat wiosennych grzybów, a szukać ich będziemy w Lesie Łagiewnickim. Wydarzenie rozpoczynamy o 10:00 na krańcówce autobusowej na Modrzewiu (dojazd autobusem nr 66). Dla tych z Państwa, którzy dojadą własnym transportem: prosimy o pozostawnie aut na prakingu leśnym przy ul. Serwituty / ul.Okólna. Zakończenie planowane jest o 12:30. Serdecznie zapraszamy, wydarzenie jest bezpłatne i ma charakter otwarty.

Korzystając ze słonecznej pogody, zmobilizowani zbliżającym się nieuchronnie sezonem lęgowym, przystąpiliśmy w lutym do czyszczenia budek lęgowych dla ptaków. Budki zostały rozwieszone w 2022 r. na terenie Lasu Łagiewnickiego w kilku jego częściach, cechujących się zróżnicowanym drzewostanem. Ku naszej radości znaczna część wszystkich budek była wykorzystywana przez ptaki, o czym świadczyć mogą znalezione pióra i odchody. Jednak najbardziej ucieszyły nas te, w których udało się znaleźć gniazda. Dokładnie 43 z 54 wszystkich skontrolowanych przez nas budek nosiło ślady zasiedlenia, z czego aż 15 z nich służyło ptakom do budowy gniazd.

W piątek 24 lutego 2023 r. w Dobrej odbyły się uroczystości upamiętniające 160 rocznicę dramatycznej bitwy, stoczonej przez oddział powstańczy dra Józefa Dworzaczka z wojskiem carskim. Bitwa pod Dobrą była pierwszą i zarazem najtragiczniejszą z trzech bitew, które rozegrały się w 1863 r. na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas Powstania Styczniowego – 4 września powstańcy walczyli pod Wolą Cyrusową, zaś 25 września na polach miedzy Skoszewami a Dobieszkowem.

25 lutego 2023r. w ramach obchodów w województwie łódzkim 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbył się już po raz 61  Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 1863r. „Dobra 2023”. Rajd zorganizowany został przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału Łódzkiego im. J. Czeraszkiewicza we współpracy z Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej. Dodatkowo w tym roku do wsparcia i pomocy w organizację rajdu włączyły się: Gmina i Miasto Stryków, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie oraz 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Patronat honorowy nad rajdem objęło Muzeum Historii Polski i Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, a patronat medialny portal historyczny dzieje.pl.

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” to ogólnopolski konkurs organizowany i dedykowany uczniom ze szkół gmin leżących na terenie parków krajobrazowych, a jego głównym celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. 23 lutego 2023 r. gościliśmy w naszej siedzibie OT PKWŁ trzy drużyny reprezentująceparkowe gminy: Stryków, Brzeziny i Dmosin. Tegoroczny temat przewodni to "Ptaki parków krajobrazowych".

Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w kolejnej edycji rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. w Dobrej, który odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023r. To już 61 edycja. Organizatorem rajdu jest PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza – Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody przy współpracy z: Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy im. H. Gintera, ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej, a także Wojskowym Kołem PTTK przy Klubie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 7 batalionie kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego