Skocz do treści

Pilica - czy to potencjał wykorzystany ?

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 5 VII 2013 w Sulejowie na Podklasztorzu odbyła się konferencja pt. „Pilica - czy to potencjał wykorzystany ?" organizowana przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Podczas spotkania Dyrektor Piotr Wypych przedstawił prezentacje pt „Koegzystencja turystyki aktywnej z obszarami przyrodniczo-chronionymi".

Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Opactwa Cysterskiego które zostało przygotowane przez pracowników OT NPK.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje