Skocz do treści

Konkurs "Ptasia stołówka"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie plastyczno – technicznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 02 grudnia 2016r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkurs:

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje