Skocz do treści

Konferencja z okazji 20-lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i 25-lecia Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i>W dniach 2 i 3 października 2014 roku w Hotelu „Kruk” w Swolszewicach Małych odbyła się konferencja poświęcona 20-leciu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i 25-leciu Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz szkolenie „Wkład parków krajobrazowych w rozwój obszarów wiejskich województwa łódzkiego”. Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z przewodniczącym Sejmiku Markiem Mazurem, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Lasów Państwowych, zaprzyjaźnionych Parków Krajobrazowych, instytucji i organizacji związanych z ochroną środowiska oraz nauczyciele, dydaktycy edukacji ekologicznej, naukowcy związani z pracami badawczymi z terenem nadpilicznych parków. W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja referatowa. Spotkanie rozpoczął gospodarz obchodów, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski wraz z zastępcą OT NPK dr Piotrem Wypychem.

Po okolicznościowych przemówieniach i refleksjach gości związanych z rocznicami funkcjonowania naszych parków pierwszą część sesji poprowadził prof. Józef Krzysztof Kurowski. Zaprezentowano referaty:

Prof. Romuald Olaczek – „Z biegiem Pilicy”

Elżbieta Ościk – Burmistrz miasta i gminy Wolbórz – „Współpraca samorządu gminy i miasta Wolbórz z administracją parków krajobrazowych”

Bronisław Hellman – prezes LGD – „Działania LGD Dolina Pilicy w koegzystencji z Nadpilicznymi Parkami Krajobrazowymi"

W drugiej części referatowej prowadzonej przez Hieronima Andrzejewskiego wystąpili z referatami:

Prof. Józef K. Kurowski – „Sulejowski Park Krajobrazowy gwarantem ochrony dziedzictwa przyrody i kultury w skali regionalnej”

Dr Katarzyna Izydorczyk, Wojciech Frątczak i prof. Maciej Zalewski – „Zbiornik Sulejowski – potencjał i zagrożenia”

Prof. Zygmunt Wnuk – „Przedborski Park Krajobrazowy jako obszar Natura 2000”

Dr Radosław Włodarczyk – „Ornitofauna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

Moderatorem ostatniej sesji był Senator RP, znany regionalista Ryszard Bonisławski. W sesji tej zaprezentowano referaty:

Dr Piotr Wypych – „Postacie historyczne związane z terenem Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

Mgr inż. Ireneusz Burzyński, mgr inż. Adam Wojciechowski – „Rys historyczny powstania Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”

Dr Karolina Dmochowska-Dudek - „Wpływ obszarów chronionych na przemiany społeczno-gospodarcze wsi. Przykład Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Wolbórz”

Dr Marcin Kiedrzyński, prof. Józef K. Kurowski, mgr Hieronim Andrzejewski, Dr Piotr Witosławski – „Ciepłolubna roślinność nad środkową Pilicą – zagrożone dziedzictwo przyrody i kultury”

Mgr Katarzyna Karbowiak, inż. Maciej Sobański – „Pas umocnień wojskowych nad Pilicą i Luciążą”

W drugim dniu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Sulejowskiego lub Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnikami po Sulejowskim Parku byli : Józef K. Kurowski, Marcin Kiedrzyński, Edyta Kiedrzyńska, Hieronim Andrzejewski natomiast po Przedborskim Parku Krajobrazowym: Zygmunt Wnuk, Piotr Wypych i Witold Sobolewski.

 <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. J. Nowak</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <strong>Konferencja Swolszewice Małe</strong><br /><i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i> <i>fot. D. Chadryś</i>
Łódzkie promuje