Skocz do treści

Konferencja z okazji 20-lecia Spalskiego Parku Krajobrazowego 1995 - 2015

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ W dniu 09.10.2015 roku odbyła się konferencja z okazji 20. lecia utworzenia Spalskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie odbyło się w Inowłodzu, w pięknie zrewitalizowanych wnętrzach średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego. Organizatorem wydarzenia był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a gospodarzem Wójt Gminy Inowłódz. Po otwarciu konferencji przez dyr. ZPKWŁ Hieronima Andrzejewskiego i wystąpieniach okolicznych gości, w tym m.in. wicemarszałka województwa łódzkiego Dariusza Klimczaka nastąpiła część referatowa prowadzona przez dyr. Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Ryszarda Delugę i prof. dr hab. UŁ Krzysztofa Kurowskiego. Wygłoszone referaty były okazją do podsumowania 20 lat istnienia parku i podziękowań dla wszystkich miłośników i ludzi związanych z jego funkcjonowaniem. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Krajobrazy z nad Pilicy” autorstwa dr Piotra Wypycha.
Wydarzenie zakończyła sesja terenowa, podczas której odbyła się wycieczka autokarowa. Uczestników po Spale oprowadzał dyrektor Skansenu Rzeki Pilicy Pan Andrzej Kobalczyk, który barwnymi opowieściami przybliżył historię miejscowości. Kolejnym punktem było zwiedzanie kompleksu bunkrów w Konewce, pod przewodnictwem Pana Juliusza Szymańskiego. Na zakończenie prof. Kurowski wraz z dr Kiedrzyńskim oprowadzili wycieczkę po kserotermicznych zbiorowiskach roślinnych okolic Inowłodza.

Program konferencji:

9.00 – Rozpoczęcie konferencji – powitanie gości, przemowy okolicznościowe

9.30 – Referaty zaproszonych gości

11.00 – przerwa kawowa; zwiedzanie wystawy

11.20 – referaty

13.30 – zamknięcie konferencji

14.00 – wycieczka autokarowa po Spalskim PK połączona z obiadem

18.00 – powrót do Inowłodza, zakończenie konferencji


Prelegenci/tematyka wystąpień

- Wójt Inowłodza – walory gminy Inowłódz

- R. Olaczek – Spaski PK w dolinie Pilicy – utworzenie i ochrona walorów…

- J.K. Kurowski, M. Kiedrzyński – aspekty botaniczne Spalskiego PK

- J. Augustyniak – dzieje średniowiecznego Inowłodza i przeprawy przez Pilicę

-B. Soszyński – entomofauna Spalskiego PK

- D. Bień, Spalski PK – edukacja i dydaktyka w latach 2012-2015

- Sz. Kielan, Spalski PK – obserwacje ornitologiczne w latach 2014-2015

J. Markowski – badania zoologiczne w Spalskim PK

- P. Wypych – sanktuaria i miejsca kultu SPK

- Ks. H. Linarcik – Jędrzej Kitowicz - pleban z Rzeczycy

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, a wycieczka autokarowa została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.
Opracował: D.Bień

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje