Skocz do treści

Dalekie panoramy ze wzniesień Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Tatry widoczne z Gór Przedborskich.</strong>

"Osią geomorfologiczną Przedborskiego Parku Krajobrazowego jest jest Pasmo Przedborsko - Małogoskie, będące najdalej na zachód wysuniętym wypiętrzeniem Gór Świętokrzyskich. Ze względu na wysokości wzniesień przekracząjące 300 m n.p.m. i specyficzne usytuowanie, możemy podziwiać w tym miejscu bardzo szerokie panoramy, których głebokość sięga nawet 70 km". Jest to zdanie, które jako przewodnik, powtarzałem odwiedzającym wiele razy. Niektórzy odbiorcy traktowali te słowa z uznaniem, a inni pobłażliwie wysłuchiwali słów pana przewodnika, który pragnie dodać kolorytu swojej wypowiedzi. Jakie było moje zdziwenie, kiedy spacerując po terenie Muraw Dobromierskich w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny z Panem M. Klapą dziennikarzem PAP, otrzymałem od niego takie pytanie: czy widział Pan już kiedyś Tatry z tego miejsca? I to był ten moment, kiedy ja przyłączyłem się do drugiej grupy odbiorców. Oczywiście z wyrazu mojej twarzy dało się wyczytać powątpiewanie, więc dostałem od Pana redaktora obietnicę przesłania dowodów na tego typu zdarzenie. Już za kilka dni w mojej skrzynce wylądowała wiadomość zawierająca potwierdzoną obserwację Tatr Słowackich ze wzniesienia obok Bożej Woli. Głebokość panoramy przekraczająca 200 km i widoczne zarysy szczytów: Łomnica (2634m), Durny Szczyt (2621), Lodowy Szczyt (2627) i Gerlach (2655). Zapraszam na stronę: http://www.dalekieobserwacje.eu/tatry-wysokie-z-wyzyny-przedborskiej-w-okolicy-dobromierza/ w celu obejrzenia zdjęć i schematów potwierdzających tę obserwację. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie: czy istnieje optyczna możliwość, w warunkach idealnych, dostrzec wyżej wymienione szczyty i co jeszcze można z danego punktu widokowego dostrzec, to odpowiedź daje bardzo przydatne narzędzie na stronie: http://www.heywhatsthat.com/.

Poniżej symulacja wykresu obrazującego linię obserwacyjną z punktu widokowego na terenie wzniesienia Krzemyk do Łomnicy z podaną wysokością i odległością pomiędzy tymi punktami.
fot. Archiwum ZPKWŁ

Punkt obserwacyjny z zaznaczonym na czerwono polem obserwacji.
fot. Archiwum ZPKWŁ

Prosta obserwacji przechodząca nad Gorcami oraz pole obserwacji, zaznaczone strzałką, dochodzące do Babiej Góry (ok. 160 km).
fot. Archiwum ZPKWŁ

Końcowy punkt obserwacji z zaznaczonymi polami obserwacji na pobliskich szczytach.
fot. Archiwum ZPKWŁ

Cały artykuł proszę potraktować jako zaproszenie do odwiedzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Widok wierzchołków tatrzańskich ze wzniesień Pasma Przedborsko - Małogoskiego może być jedną z wielu atrakcji jakie oferuje nasz park krajobrazowy. Dobrze rozwinięta sieć lokalnych dróg, szlaki turystyki pieszej, szlak wodny na rzece Pilicy, obecność licznych punktów widokowych, naturalny i harmonijny krajobraz to tylko kilka elementów, które można tutaj wykorzystać podczas uprawiania aktywnej turystyki poznawczej.

(DS)

Łódzkie promuje