Skocz do treści

Czynna ochrona przyrody

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁNiektóre szczególnie cenne siedliska przyrodnicze oprócz objęcia terenów na których występują prawnymi formami ochrony przyrody w postaci rezerwatów przyrody , użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, wymagają w celu zachowania właściwego ich stanu stosowania zabiegów czynnej ochrony przyrody. Do takich siedlisk na terenie Przedborskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego należą torfowiska w rezerwacie „Piskorzeniec”, murawy kserotermiczne w rezerwacie „ Murawy Dobromierskie” oraz ciepłolubna murawa kserotermiczna „Skarpy Jurajskiej” w Inowłodzu. Zabiegi ochrony czynnej prowadzone przez Służby OTNPK polegają na wykaszaniu podrostów drzew i krzewów oraz resztek roślinnych zarastających torfowiska i murawy. Koszenie wykonywane jest jesienią po ustaniu wegetacji.

Opracował: W. Sobolewski

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje