Skocz do treści

Ciekawostki przyrodnicze Spalskiego Parku

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Wykorzystując chwile wolnego czasu w ostatnich dniach kwietnia udało się poczynić kilka ciekawych obserwacji na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Odwiedzając kilka zakamarków lasów Spalskich i doliny Pilicy zauważono pierwsze młode gągoły na nowym stanowisku lęgowym znajdującym się na terenie kopalni piasku, a kolejną samicę z młodymi parę dni później zauważono na stawie w Spale. Gągoły na tych terenach pojawiły się w połowie lat 90 kiedy to stwierdzono pierwszy lęg na wyrobisku kopalni Biała Góra. Obecnie można je spotkać nad każdym większym zbiornikiem wodnym graniczącym z lasem oraz wzdłuż Pilicy zwłaszcza na jej zalesionych fragmentach. Gatunek ten jako jeden z nielicznych naszych kaczek lęgnie się w dziuplach drzew. Udało się też znaleźć zajętą norkę zimorodka w nowym miejscu. Cieszy tym bardziej, że w ostatnich latach był notowany spadek jego liczebność w Parku. Największą niespodzianką jednak okazały się dwa stanowiska pliszki górskiej. Gatunek ten występują głównie w górach, mniej licznie na północy kraju oraz coraz liczniej w rejonie Gór Świętokrzyskich. Ostatnie stanowiska lęgowe z terenu Parku są podawane z lat osiemdziesiątych! Oczywiście w czasie prowadzonych obserwacji trafiały się też nie tylko ptaki, ale również inne zwierzęta choćby mało płochliwa łasica czy wygrzewający się zaskroniec.

S.K

 <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK)
Łódzkie promuje