Skocz do treści

Budki lęgowe

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, w oczekiwaniu na zbliżającą się przyrodniczą wiosnę i nowy okres lęgowy ptaków przystąpili do wykonania dużej partii budek lęgowych. Wykorzystując własny nakład sił i dostępne narzędzia planujemy wykonać około 100 nowych budek, w kilku typach o różnych średnicach otworu wlotowego, który determinuje jakie gatunki mogą daną budkę zasiedlić. W tym roku planujemy wykonać budki typu A o otworze wlotowym Æ 33 dla drobnych ptaków śpiewających takich jak sikory, muchołówki itp. oraz typu B –otwór Æ 47. Dodatkowo wykonamy budki z wykorzystaniem pnia brzozowego. Budki te z pewnością przypadną do gustu dziuplakom gdyż są bardzo zbliżone do dziupli naturalnych. Oczywiście nie zabraknie tez budek półotwartych oraz budek przeznaczonych dla nietoperzy. Budki te zostaną rozdysponowane i powieszone we wszystkich Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Budki lęgowe po raz pierwszy zostały zastosowane przez Hansa Freiherra von Berlepsch na początku XIX wieku. Na początku XX wieku prof. Jan Sokołowski rozpropagował i zaprojektował wiele modeli skrzynek lęgowych dla ptaków. Należy jednak pamiętać, że budki lęgowe nie zastąpią naturalnych dziupli lęgowych. Są one jednak koniecznością w miejscach, gdzie nie ma naturalnych dziupli lub ich ilość jest niewystarczająca. Budki lęgowe dla ptaków powinny być wieszane w miejscach nie narażonych na światło słoneczne do godzin popołudniowych, najlepiej otworem wlotowym w kierunku wschodnim. Najlepsze są miejsca ustronne, na wysokości 3 - 5 metrów nad ziemią, i w odległości 20-30 metrów od siebie.

 <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. M. Sobański</i>
Łódzkie promuje