Zimowy monitoring nietoperzy w ZPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

27 stycznia 2019 r. roku odbyło się monitoringowe liczenie nietoperzy w jaskiniach Wyżyny Wieluńskiej w Załęczańskin Parku Krajobrazowym. Liczenie zostało zorganizowane przez Maurycego Ignaczaka przy udziale Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy oraz ZPKWŁ Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych. W badaniach brali udział chiropterolodzy z różnych ośrodków z całego kraju, z Poznania, Warszawy, Łodzi.

            W jaskini Szachownica stwierdzono blisko 1300 osobników z 8 gatunków nietoperzy. Największy udział miały kolejno 3 gatunki: nocek Natterera Myotis nattereri, mopek Barbastella barbastellus oraz nocek duży Myotis myotis. Odnotowano 7 osobników oznakowanych obrączkami.

            W jaskiniach rezerwatu Węże na górze Zelce skontrolowano trzy jaskinie: Za Kratą, Małą i Draba. Odnotowano 10 osobników z 4 gatunków nietoperzy (jaskinia ZA Kratą – 5 osobników, jaskinia Draba 3 osobniki, jaskinia Mała – 2 osobniki).

Wynik liczenia wskazuje na wyraźnie mniejszą liczebność nietoperzy w stosunku do ostatnich lat. Monitoring nietoperzy wykonano na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska z Łodzi i Katowic.

K. Gara