Czynna ochrona murawy kserotermicznej w Sulejowskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Na początku grudnia 2018r. pięciu pracowników Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, kontynuowało prace konserwatorskie ochrony zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris i murawy kserotermicznej w okolicach Sulejowa.

Działanie polegało na ręcznym usunięciu gęstych zakrzaczeń na powierzchni kilku arów. Dla przypomnienia, zawilec wielkokwiatowy jak i jego siedlisko podlega ochronie prawnej.
Teren gdzie prowadzone była wycinka jest specyficzny, 10 metrowa skarpa o nachyleniu 45 stopni, graniczy z ruchliwą drogą o natężeniu, w wakacje 60 samochodów na minutę. Te czynniki wykluczają prowadzenie prac latem, zimą lub po ulewnych deszczach. Jest to ważne z powodu bezpieczeństwa pracujących ludzi, którzy na zbyt wilgotnym gruncie mogą zsunąć się wprost pod jeżdżące samochody.
Z punktu widzenia chronionych roślin, bardzo ważną sprawą jest wybranie takiego terminu prac, który nie spowoduje przypadkowego zniszczenia przedmiotu ochrony.
Dalsze działania (wycinka, koszenie) będą prowadzone w przyszłym sezonie wegetacyjnym, po uzyskaniu akceptacji i zezwolenia właściciela działki na której odbywają się prace, a jest nim Urząd Miasta i Gminy w Sulejowie.
Istnieje nadzieja, że po kilku sezonach prac pielęgnacyjnych, przyrodnicy i właściciel będą mieli wielką satysfakcję, że pomogli zachować fragment murawy kserotermicznej. Siedlisko to, w poprzednim wieku, dzięki powszechnej hodowli i wypasowi owiec, było powrzechne w wielu miejscach Sulejowa.

Z. Kołudzki