Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz zakończenia Wielkiej Wojny - relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości otwarto „Dąbrowę Niepodległości” – szczególny pomnik przyrody liczący 100 drzew – dorodnych, solidnych dębów!  Sprawa bez precedensu. Nie ma bowiem w okolicy, a może i w całej Polsce czy wręcz w tej części Europy (!) tak licznego i tak brzemiennego w treści pomnika przyrody!

"Dąbrowa Niepodległości" rozpościera się w południowej części „Lasów Osadzkich” należących do historycznej „Puszczy Bolemowskiej” – dziś „Bolimowskiej”. Należy do Wspólnoty Lasów Osady Bolimów, w roku przyszłym świętującej 500-lecie swego istnienia. Teren ten – obecnie położony w Bolimowskim Parku Krajobrazowym - ściśle związany gospodarczo z Bolimowem, był teatrem działań i zdarzeń wojennych, trwale wpisujących się w historię Polski i jej dążenie do wolności. Więcej na ten temat przeczytać można w najnowszym numerze Pulsu Powiatu Skierniewickiego oraz na naszej stronie internetowej.

Wniosek o ustanowienie pomnika przyrody powstał z inicjatywy członków Wspólnoty Lasów Osady Bolimów. Fakt ten potwierdza podjęcie uchwały intencyjnej nr 11/3/18 w sprawie uczczenia 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę podjętą przez Wspólnotę Lasów Osady Bolimów w dniu 10 marca 2018 r. Jednocześnie wskazuje na duże przywiązanie lokalnej społeczności do „Małej Ojczyzny” oraz chęć zachowania ww. walorów dla przyszłych pokoleń. Inicjatywę tę poparli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego przygotowując opis przedmiotowych drzew i ich położenie, charakterystykę walorów przyrodniczych i historycznych terenu, oraz Fundacja „Przydrożne lekcje historii”, opracowując walory naukowe. Prezes Wspólnoty przygotował opis wartości społecznych utworzenia tego pomnika przyrody.

Otwarcie "Dąbrowy Niepodległości" było częścią podniosłej uroczystości w gminie Bolimów, którą zapoczątkowała ceremonia pochówku szczątków żołnierzy obu armii walczących nad Rawką w latach 1914-15 w nowoutworzonym ossuarium na jednym z licznych cmentarzy wojennych w Joachimowie-Mogiłach. W ceremonii uczestniczyli m. in.: duchowni trzech kościołów (katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego), przedstawiciele samorządów, przedstawiciel Ambasady Rosji, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracownicy Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Radziwiłłów) i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, rekonstruktorzy historyczni. Odczytano okolicznościowy list Kancelarii Prezydenta RP. Złożono wieńce i zapalono znicze. Symboliczną salwę honorową odpalił jeden z rekonstruktorów.

Uroczystości zakończono w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie, gdzie odbyła się prezentacja wyników badań naukowych pod kierownictwem dr Anny Zalewskiej zrealizowanych w latach 2014-2018 w ramach projektu „Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury”.

Oprac. S.P.