Konkurs „Ptasia stołówka” 2018

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno - fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkurs:

Regulamin konkursu „KARMNIK DLA PTAKÓW – PTASIA STOŁÓWKA”

 1. 1. Organizator:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe

 1. 2. Cele konkursu:
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
 1. 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.
 • Przesłanie maksymalnie 3 zdjęć karmika w następującej formie: zdjęcie osoby zagaszającej z karmikiem, zdjęcie ptaków w karmiku i sąsiedztwie z największą różnorodnością gatunkową oraz zdjęcie z największą liczebnością ptaków w karmiku i sąsiedztwie
 • Fotografia aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego, w formacie JPG, rozdzielczości min 1200x1600 pikseli i w plikach nie przekraczających 2MB.

 • Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: klasy 1-3 i 4-8 szkół podstawowych.
 • Prace mogą być zgłaszane indywidualnie.
 • Każdy może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 karmnik.
 • Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być nagradzane w innych konkursach.
 • Technika wykonania prac dowolna. Należy pamiętać, aby karmnik chronił karmę przed zamoknięciem, powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego, oraz powinien być łatwy w utrzymaniu czystości.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów Konkursu.
 1. 4. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje;
 2. a) Imię i nazwisko autora.
 3. b) Wiek i klasa.
 4. c) Adres zamieszkania.
 5. d) Nazwę szkoły.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodą na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych przez nich prac, ich utrwalanie, a także na rozpowszechnianie w publikacjach i na stronie internetowej z podaniem i imienia i nazwiska autora.

 1. 5. Termin zgłaszania prac – do dnia 31 stycznia 2019 r.
 2. 6. Kryterium oceny:

Ocenie będzie podlegało:

 • Pomysłowość i oryginalność.
 • Estetyka wykonania oraz funkcjonalność karmnika
 • Solidność wykonania - konstrukcja nie może zagrażać bezpieczeństwu ptaków.
 • Odporność na warunki atmosferyczne.
 • Liczba gatunków na jednym zdjęciu oraz liczba osobników na jednym zdjęciu
 1. 7. Miejsce zgłaszania prac:

              Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. 8. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów.
 2. 9. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach.
 3. 10. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje na nie odwołanie.
 4. 11. Wręczenie nagród odbędzie się w OT NPK w Moszczenicy. O dokładnym terminie uroczystości laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. 12. Zgłoszenie prac do konkursu potwierdza uznanie warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgodny na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133 poz 883 z późn. zm).