Konferencja "30 - lecie Przedborskiego Parku Krajobrazowego (1988 - 2018)"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 17 października odbyła się konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 30 - lecia utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.Wzięli w niej udział przedstawiciele: władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Kielcach, Lasów Państwowych, szkół z terenu PPK, przedstawiciele parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz osoby związane z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Konferencję podzielono na dwie części. W pierwszej części uczestnicy mogli wysłuchać następujących referatów: prof. dr hab. R. Olaczek "Przedborski Park - walory i miejsce w systemie ochrony przyrody", mgr inż. D. Sommerfeld "Wspomnienie o inicjatorze powstania Przedborskiego Parku Krajobrazowego prof. dr hab. Zygmuncie Wnuku (1942 - 2016)", mgr inż. A. Wojciechowski "Jak to było z Przedborskim Parkiem ...", prof. dr hab. J. Kurowski, prof. dr hab. M. Kiedrzyński, mgr H. Andrzejewski "Przedborski Park Krajobrazowy jako kluczowa ostoja dla pluskwicy europejskiej na zachodniej granicy zasięgu", mgr T. Kurzac, S. Sobczak, J. Nowak "Motyle Przedborskiego Parku Krajobrazowego", mgr T. Osicki "Przemiany fauny PPK - przeszłość i teraźniejszość", dr P. Wypych "Krajobraz kulturowy PPK - przeszłość i teraźniejszość". Na zakończenie części referatowej posadzono trzy okolicznościowe drzewa na placu Szkoły Podstawowej w Przedborzu. W drugiej części konferencji zorganizowano wycieczkę autokarową po terenie PPK. Tematem przewodnim wycieczki były przełomy widokowe PPK w aspekcie jesiennym.

Składamy podziękowania Wszystkim uczestnikom konferencji za wzięcie udziału w obchodach jubileuszu 30 - lecia Przedborskiego Parku Krajobrazowego.