Ptakoliczenie 2018 w OTNPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W tym roku w ramach ogólnopolskiej akcji „Ptakoliczenie” koordynowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Odział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zorganizował wycieczki w Sadykierzu i Rzeczycy przy współpracy ze szkołą Podstawową w Rzeczycy oraz wycieczkę otwartą w Sulejowie.

Uczestnicy akcji zostali zapoznani z celem akcji corocznego Ptakoliczenia, została im przybliżona tematyka zimująych ptaków w naszym najbliższym sąsiedztwie oraz opowiedziano o tegorocznym symbolicznym gatunku „Ptakoliczenia” jakim była czeczotka. W trakcie spacerów udało się zaobserwować łącznie 28 gatunków. Udało się wypatrzeć m.in. czeczotki, ale dużo radości sprawiły obserwacje dzięcioła zielonego czy kowalika. Osobiście najciekawszą dla mnie była obserwacja przelatującej czajki, która dużo mówi o tegorocznej zimie. Wyniki obserwacji z akcji zostaną przekazane głównemu organizatorowi akcji czyli Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków.