Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 – 21.05.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   21 maja 2024 obchodzimy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. W Polsce i nie tylko obszary te są jedną z form ochrony przyrody i chronią cenne, zagrożone w skali całej Europy obszary przyrodnicze. To miejsca, o które trzeba wyjątkowo dbać, ponieważ są znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.

Dzień Obszarów Natura 2000

   Sieć Natura 2000 została utworzona na terytoriach 28 państw członkowskich, obejmując ok. 20% całkowitego obszaru lądowego UE. W Polsce w jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej

   Celem ustanowienia Europejskiego Dnia Natura 2000 jest promowanie osiągnięć prawodawstwa i przepisów Unii Europejskiej związanych z programem Natura 2000 oraz korzyści, jakie przyroda dostarcza człowiekowi i gospodarce.

   Początek świętu dał realizowany od 2013 r. hiszpański projekt “Dzień Sieci Natura 2000” dofinansowany ze środków programu LIFE.