Żywa Biblioteka - zawodowcy w bibliotece

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

       W dniu 14.05.2024 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Stefana Wysockiego w Łowiczu zorganizowała akcję edukacyjną pod nazwą „Żywa Biblioteka – Zawodowcy w Bibliotece”, w której wzięli udział pracownicy z Przychodni Weterynaryjnej Dr Wet w Łowiczu, radia Viktoria, Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Warszawie Sekcja Łowicz oraz Oddziału BPK.

     Akcja zorganizowana była dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych klas I-IV. Jej celem było przybliżenie dzieciom szczegółów związanych z wykonywanymi zawodami, dzielenie się ciekawostkami, oraz demonstracja materiałów i sprzętu wykorzystywanego w pracy. Dzieci podzielone na kilkuosobowe grupy rotacyjnie odwiedzały poszczególne stanowiska. Pracownik O BPK opowiedział dzieciom o zadaniach strażnika parku dotyczących stanu środowiska, ekologii, ochrony czynnej, oraz zasadach bezpiecznego korzystania z obszarów wodnych. Podczas zajęć zademonstrowany został sprzęt wykorzystywany w pracy, a miedzy innymi: aparat fotograficzny, lornetka, urządzenie GPS. Dzieci miały też okazję obejrzeć i przymierzyć sprzęt zapewniający bezpieczne kajakowanie tj. kamizelki asekuracyjne i ratunkowe dla dzieci, kask kajakowy i rzutkę ratunkową. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem 80 osobowej grupy dzieci, a także dorosłych opiekunów.