Święto Polskiej Niezapominajki – 15.05.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 Dzień Niezapominajki obchodzimy 15 maja. W dniu tym promujemy walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie.

Niezapominajka

Akcję zapoczątkował w 2002 r. redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski (1924-2011).

Dzień Polskiej Niezapominajki przypomina o ochronie środowiska, a także          o konieczności zachowania różnorodności biologicznej Polski. Święto jest jednocześnie zachętą do budowania silnych, głębokich więzów z najbliższymi      i szczerych przyjaźni z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku dla przyrody "małej" i "wielkiej Ojczyzny" oraz o wartości lokalnych tradycji czy wytworów ludzkiej wyobraźni, jakimi są np. "perełki architektury" zachowane w miastach, miasteczkach i wsiach.

Opr. izdj. D.WB