Wiosenny Rajd Wędówki po Wzniesieniach już za nami

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W sobotę 13 kwietnia 2024 r. grupa odkrywców i miłośników przyrody spotkała się razem, aby wyruszyć śladami wiosny po nieoczywistych i rzadko uczęszczanych fragmentach Lasu Łagiewnickiego. Niezwykłego lasu, który odsłonił przed nami nie tylko przyrodnicze ciekawostki, ale dał się poznać od strony niezwykłej historii sięgającej czasów Puszczy Łódzkiej sprzed 200 lat.

Trasa o długości 5 km przebiegała w środkowowschodniej części kompleksu leśnego, w okolicach Ogrodu Grossmana, Uroczyska Wanny, użytku ekologicznego Łąki na Modrzewiu, aby zakończyć urokliwy spacer słynną Czterdziestówką, które pamięta czasy związane z próbą rozparcelowania leśnych działek i realizacji inwestycji wokół koncepcji miasta – ogrodu. Wędrówce towarzyszyła wymarzona pogoda, a słońce pozwoliło na odkrycie wielu zwiastunów wiosny. Opowieści i rozmowy toczyły się wokół spraw związanych z ochroną przyrody, pomocy dzikim zwierzętom, która możemy zapewnić sami, jak i tym interwencjom zgłaszanym do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Było o funkcji mrówek w ekosystemach, lęgach ptaków, o motylach, o roli grzybów ekosystemie leśnym, o nauce rozpoznawania niektórych gatunków drzew, o sposobie odżywiania dzików… w towarzystwie szumu wiatru, trzepotu skrzydeł owadów i na sam koniec żurawi, które jako ostatni akcent oficjalnie zakończyły ognisko. Całość zwieńczyło ognisko i krótki konkurs z pytaniami. Dziękujemy wspaniałym uczestnikom za wspólne odkrywanie niespiesznym, uważnym leśnym (kr)okiem.