Kolejne odsłony współpracy służby PPK z jednostkami wojewódzkiej administracji zespolonej. Uwaga zwierzęta na drodze.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionych dniach kontynuujemy współpracę służby Przedborskiego Parku Krajobrazowego z jednostkami wojewódzkimi administracji zespolonej. Są to Państwowa Straż Łowiecka oraz Państwowa Straż Rybacka. Obie formacje są służbami umundurowanymi i uzbrojonymi o uprawnieniach policyjnych.

Podlegają wojewodzie i zajmują się kontrolą przestrzegania ustaw:  ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie i  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Rybactwie śródlądowym. Współpraca straży Przedborskiego Parku Krajobrazowego z tymi jednostkami jest okazją do wzajemnej wymiany obserwacji i stwarza możliwość aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody. Kolejne patrole z PSŁ (dzienny i nocny) uzupełniliśmy wspólną akcją z Państwową Strażą Rybacką. Miała ona charakter rekonesansu terenowego nad akwenami wodnymi PPK i jest zapowiedzią dalszej współpracy.

Korzystając z faktu wykonywania dziennych i nocnych patroli terenowych, prowadzimy obserwacje dotyczące kolizji pojazdów ze zwierzętami. Odnotowujemy liczne przypadki takich zdarzeń, które są związane z okresową aktywnością zwierząt lub ich większą liczebnością w pewnych rejonach parku. Punktem wyjścia do podjęcia działań ograniczających skalę zjawiska jest prowadzenie rejestru takich zdarzeń. Na jego podstawie można dokonać oceny stopnia zagrożenia i podjąć działania zaradcze, które zmniejszą śmiertelność zwierząt na drogach i podniosą bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zdjęcia: D. Kuzdak