Światowy Dzień Wody – 22.03.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

 22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Tegoroczna edycja nabiera szczególnego znaczenia dzięki hasłu “Woda dla Pokoju”,

które inspiruje nas do refleksji nad rolą wody w budowaniu pokoju i harmonii na naszej planecie. Woda odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i wszystkich istot. Gdy dostęp do wody jest nierówny, a zasoby są zanieczyszczone lub niewystarczające, zwiększa się ryzyko konfliktów między społecznościami i narodami.

Dzw

Ponad 3 miliardy ludzi na świecie jest zależnych od wody, która przekracza granice narodowe. Jednak tylko nieliczne państwa mają podpisane porozumienia o współpracy dla wszystkich swoich wspólnych zasobów wodnych. Wraz ze wzrostem skutków zmian klimatu i wzrostem populacji, istnieje pilna potrzeba zjednoczenia się w celu ochrony i zachowania zasobów wody, bo wszystko od wody zależy – zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe i energetyczne, wydajność gospodarcza i integralność środowiska. Woda jest nieodłącznym składnikiem każdego aspektu naszego życia.

  Woda jest niezwykłą substancją. Jako jedyna występuje na Ziemi w trzech stanach skupienia. Bez niej życie byłoby niemożliwe. Woda jest niezbędna do życia roślin, zwierząt  i ludzi. Znajduje się na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów.

Dzwo

Co ważne, istnieją nawet mikroorganizmy, które są w stanie żyć bez tlenu, ale bez wody nie. Woda jest najważniejszym składnikiem organizmów, stanowi około 60–70% masy ciała człowieka. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, ponieważ bierze udział w regulowaniu temperatury ciała, transporcie składników odżywczych, produktów przemiany materii oraz we wszystkich reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie.

Opr. zdj. DWB