Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków w Przedborskim Parku Krajobrazowym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach serii kilku wyjazdów terenowych zakończyliśmy tegoroczne czyszczenie budek lęgowych dla ptaków na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Z racji zbliżającego się przedwiośnia to już ostatnia chwila na tego typu prace.

0J9A0334

Nasze działania polegały nie tylko na wyczyszczeniu budek z nagromadzonego przez ptaki w poprzednim sezonie lęgowym materiału na gniazda, ale również przegląd ich stanu technicznego, konserwacja i ewentualna naprawa lub wymiana. Takie działania dają nam również pewien obraz co do tego jakie gatunki ptaków zasiedlają nasze budki oraz czy ich lęgi są skuteczne.

Opr. DB.
Zdj. Archiwum PPK.