Liczenie nietoperzy zimujących w jaskiniach ZPK 27.01.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jak co roku pod koniec stycznia chiropterolodzy policzyli nietoperze zimujące w Jaskini Szachownica i jaskiniach rezerwatu „Węże” w Załęczańskim Parku Krajobrazowym.

Zimowy monitoring nietoperzy trwa na tym terenie nieprzerwanie od 44 lat, a w tym roku zbiegł się z terminem Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ. W rezerwacie „Węże” hibernujące nietoperze policzono w jaskiniach: Za Kratą, Małej i Draba. Stwierdzono średnie, a nawet niskie liczby tych ssaków. Odnaleziono nocka Natterera Myotis nattereri, nietoperze z trudno rozróżnialnej grupy gatunków nocek wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/brandtii, gacki brunatne Plecotus auritus, mopka zachodniego Barbastella barbastellus oraz jednego osobnika nieoznaczonego nawet do rodzaju, ukrytego głęboko w szczelinie skalnej. W Szachownicy stwierdzono także dwa zaobrączkowane nocki duże Myotis myotis. Zwierzęta te, z zachowaniem wszelkich zasad etycznych zostały oznakowane poprzedniej jesieni w tym samym obiekcie podczas aktywności godowej.

W badaniach uczestniczyli chiropterolodzy z kilku ośrodków: Warszawy, Krakowa, Poznania, Piły i Łodzi. Prace przeprowadzono we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddziałem Sieradzkich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwem Wieluń, na podstawie zezwoleń Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska w Katowicach i Łodzi.

Maurycy Ignaczak i Krzysztof Gara