Rajd "Rowerem przez trzy powiaty"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

29 lipca 2023 r. odbył się rajd „Rowerem przez trzy powiaty” zorganizowany przez Klub Sportowy Amatorzy Zapolice. Wyprawę zorganizowano w ramach zadania publicznego Województwa Łódzkiego "Rowerowe Łódzkie na PLUS". Partnerami wydarzenia byli Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, Gmina Zapolice oraz OSP Pstrokonie. Zadanie było współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Na około 60 – kilometrowej trasie rajdu, biegnącej przez tereny Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, 50 uczestników mogło zobaczyć m.in. kościół romański i punkt widokowy w Strońsku; rzekę Widawkę w Rembieszowie;  rezerwat florystyczny „Winnica”; dwór, park z pomnikowymi drzewami, drewniany kościół oraz budynki gorzelni w Rychłocicach; rezerwat leśny „Hołda”; rzekę Wartę w Strumianach.
Organizatorzy zapewnili wszystkim pakiet startowy, pamiątkowy medal, poczęstunek, opiekę ratowników medycznych wraz z ambulansem oraz ubezpieczenie NNW.

K. Kierniakiewicz