Relacja z pierwszej nocy odłowów nietoperzy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach 14-15 lipca tego roku wykonano pierwsze z planowanych czterech faunistycznych badań nietoperzy za pomocą specjalnych sieci chiropterologicznych. Odłowy przeprowadzono na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach projektu „Uzupełnienie wiedzy o nietoperzach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w aspekcie aktywności letniej” realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Terenowy Sieradzkich PK.

IMG 3580

Na pierwsze stanowisko wybrano teren gospodarstwa agroturystycznego Państwa Kalembów w Dzietrznikach w otulinie ZPK. Wśród niedużych zadrzewień, ale i otwartej przestrzeni (staw) doliny niewielkiego cieku wodnego rozstawiono na plastikowych, teleskopowych tyczkach (wędkach) 3 cieci wykonane z bardzo cienkiej przędzy (ryc. Plan stanowiska). W ciągu 5 godzin eksponowania sieci schwytano oraz po oznaczeniu gatunku, przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów biometrycznych i wykonaniu dokumentacji fotograficznej wypuszczono 10 osobników nietoperzy z 3 gatunków: karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (akronim, skrót nazwy łacińskiej – Ppyg), mroczek późny Eptesicus serotinus (Eser) oraz borowiec wielki Nyctalus noctula (Nnoc). Dodatkowo jednego, małych rozmiarów nietoperza nie oznaczono do gatunku – uciekł z sieci (ryc. Wyniki).

W badaniach pod kierunkiem Maurycego Ignaczaka brali udział chiropterolodzy: Jarosław Manias, Michał Stopczyński, i Rafał Szuflet. Wszyscy są również autorami prezentowanych fotografii.

Prace będą kontynuowane…